Radikaali islam http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/154695/all Wed, 08 Aug 2018 20:33:40 +0300 fi Radikaalia islamia yliopistossa ja sen ulkopuolella http://karivitikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259221-radikaalia-islamia-yliopistossa-ja-sen-ulkopuolella <p>Joitakin vuosia sitten yritin etsiä Istanbulin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjakaupasta hyvää Koraanin selitysteossarjaa. Kysyin neuvoa kirjakaupan myyjältä. Myyjä huomasi, että kaupassa oli parhaillaan asioimassa myös islamilaisen teologisen tiedekunnan eksegetiikan professori, joten myyjä kehotti minua kääntymään varsinaisen asiantuntijan puoleen. Esitin asiani tälle ystävälliselle herrasmiehelle. Sanoin, että en halua mitään radikaalia selitysteosta, vaan sellaisen, joka edustaisi Turkissa mahdollisimman laajalti hyväksyttyä Koraanin tulkintaa. Professori ehdotti minulle tunnettua Koraanin selitysteossarjaa, joka hänen mielestään edusti konservatiivista, mutta kuitenkin hyvin maltillista näkemystä&nbsp; Koraanista.</p><p>Päästessäni tällaisen asiantuntijan juttusille paikassa, jossa oli hyllymetreittäin islamilaista teologista kirjallisuutta, päätin käyttää tilaisuuden hyväkseni. Kysyin professorilta, että entä jos olisin etsinyt radikaalimpia näkemyksiä edustavaa&nbsp; Koraanin selitysteosta, mitä professori olisi silloin suositellut. Professori silminnähden innostui kysymyksestäni ja etsi hyllystä oman kirjansa, jonka halusi saman tien antaa minulle lahjaksi.</p><p>Heti työpöytäni ääreen päästyäni suurella mielenkiinnolla tutustuin lahjakirjaani ja sen &rdquo;radikaaleihin&rdquo; tulkintoihin. Hyvin pian ymmärsin, että professorin radikaalius oli rauhaa rakentavaa ja suvaitsevaa radikaaliutta. Professori käsitteli kirjassaan joitakin sellaisia Koraanin jakeita, joita yleensä nostetaan esille, kun islamista halutaan antaa sotaisa kuva tai kun halutaan korostaa eroja muslimien ja muiden ihmisryhmien välillä. Yksi tällaisista jakeista löytyy Al-Maidanin suuran jakeesta 51:&nbsp;<em>&rdquo;Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, &ndash; he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.&rdquo;</em></p><p>Kirjassaan professori selitti, että tämä Koraanin jae viittaa sotatilanteeseen. On&nbsp; tietysti luonnollista, että Koraani kieltää liittoutumasen vihollisen kanssa kesken taistelun. Tällöinhän olisi kyse maanpetturuudesta. Professori kuitenkin vakuutti, että normaalioloissa kristityn ja muslimin välinen ystävyys on sallittua ja jopa suotavaa. Porfessorin radikaalius oli hyvin erilaista, kuin se radikaalius, johon länsimaisessa kontekstissa useinmiten viitataan, kun puhutaan &rdquo;radikaaleista muslimeista&rdquo;.</p><p>Eräs salafismiin kallellaan oleva turkkilainen muslimiystäväni (tai ainakin silloin luulin häntä ystäväkseni) siteerasi samaa jaetta, kun haastoin häntä joku vuosi sitten facebookin kautta käymässämme keskustelussa&nbsp; tuomitsemaan ISIS:n taistelijat islamin ulkopuolelle ja yhtymään niihin muslimeihin, jotka julkisuudessa kritisoivat ISIS:n tekemiä tulkintoja Koraanista ja sunnasta. Tiesin, että muslimeilla on korkea kynnys tuomita toisia muslimeja ei-muslimeiksi. Silti yllätyin, kun vastauksessaan ystäväni ISIS:n tuomitsemisen sijaan sanoi, että hänelle on kunnia seistä ISIS:n sotureiden rinnalla uskottomia vastaan. Edellä mainittuun Koraanin jakeeseen viitaten ystäväni muistutti, että ISIS:ä kritisoivat muslimit ovat pettäneet muslimiyhteisön ja tulleet ei-muslimien liittolaisiksi. Ystäväni tarkensi vielä, että hän ei hyväksy kaikkia salafistien tekoja, mutta hän hyvillä mielin liittyy salafistien kritiikkiin maallistuneita muslimeja kohtaan.</p><p>Hieman pöyristyneenä ystäväni kommentista ihmettelin vastauksessani, että kuinka ystäväni voi sanoa pitävänsä kunniana seistä sellaisten ihmisten rinnalla, jotka olisivat tilaisuuden tullen valmiita tappamaan minut. Samalla ihmettelin, että kuinka hän voi samaan aikaan haaveilla opiskelupaikoista länsimaisissa uskottomien yliopistoissa, jos hän ei voi olla ei-muslimien ystävä. Vastaukseksi sain lainauksen Al&rsquo;Imran suurasta (jae 118):&nbsp;<em>Katso, te (muslimit) olette sellaisia, jotka rakastatte heitä (ei-muslimit), mutta he eivät rakasta teitä; te uskotte koko Pyhään kirjaan, ja kun he tapaavat teidät, he sanovat: &raquo;Me uskomme&raquo;, mutta omissa oloissaan he pureskelevat sormiansa raivoissaan teitä vastaan. Sano: &raquo;Kuolkaa raivoonne! Jumala tuntee totisesti sydäntenne sisimmät aivoitukset.&raquo;</em></p><p>Keskustelussamme ystäväni esitti minulle da&rsquo;wa&rsquo;n eli hän kutsui minua kääntymään islamiin. Ehkä se oli osoitus hänen lainaamassaan Koraanin jakeessa mainitusta &rdquo;rakkaudesta&rdquo; minua, ei-muslimia, kohtaan. Käsitin, että jos en kääntyisi islamiin, välillämme olisi sellainen maailmankatsomuksellinen railo, joka tekee aidon ystävyyden mahdottomaksi. Varsin radikaalia, ajattelin. Pian keskustelumme jälkeen, kaveri katosi Facebookista, ja samalla kadotin vuosia jatkuneen yhteyteni häneen.</p><p>Mitä näistä kokemuksista voi oppia? Vähintäänkin sen, että radikaaliutta on monenlaista.</p><p>Taannoin keskustelin Irakista tulleen, Suomessa kristinuskoon kääntyneen,&nbsp; pariskunnan kanssa. He kokivat kipeänä asiana, että kääntymyksen jälkeen Suomessa asuvat muslimituttavat ovat ruvenneet karttamaan heitä, Irakissa asuvat sukulaiset ovat katkaisseet välinsä heihin ja joku sukulaismies on jo ehtinyt lähettää uhkauksiakin islamista pois kääntymisen takia. Oleskelulupa Suomessa näyttää olevan perheelle elämän ja kuoleman kysymys.</p><p>Viime viikkoina on keskusteltu islamilaisen teologian opetuksen aloittamisesta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Lehtoriksi valittu tohtori Mulki Al-Sharmani on tuottelias tutkija, joka on kirjoittanut muun muassa islamista feministisestä näkökulmasta. Teologia.fi sivuston haastattelussa (13.1.2018) Mulki Al-Sharmani toteaa, että &rdquo;tutkittavat yhteisöt ja yksilöt tulee osallistaa itse tutkimukseen, ja tutkimuksella tulee olla yhteiskunnallista sekä poliittista painoarvoa&rdquo;. Mielenkiintoista nähdä, kuinka suomalaisten muslimiyhteisöjen keskuudessa tehtävä tutkimuskohdetta osallistava tutkimus muokkaa kuvaamme islamista ja kuinka tutkimus osaltaan vaikuttaa muslimiyhteisöihin.</p><p>Toivon, että islamtutkijoilla on rohkeutta jatkossa enenevissä määrin ottaa kantaa myös sellaisiin muslimiyhteisöissä vaikuttaviin Koraanin tulkintoihin, jotka tekevät ystävyyden muslimin ja ei-muslimin välillä mahdottomaksi ja jotka johtavat islamista poiskääntyneiden halveksimiseen ja uhkailuihin. Mielelläni näkisin globaalissa muslimiyhteisöissä lisää istanbulilaisen teologian professorinkin edustamaa Koraanin tulkinnallista radikaaliutta, joka mahdollistaa hyväntahtoisen rinnakkaiselon ja jopa ystävyyden muslimien ja ei-muslimien välillä.</p><p>Monet islamilaisen teologikoulutuksen aloittamista kritisoinneet näkevät toiminnan resurssien haaskaamisena. Tässä vaiheessa on vielä turhan aikaista jaella arvosanoja. Aika näyttää, miten lehtori Mulki Al-Sharmanin asettama tavoite tutkimuksesta, jolla on &rdquo;yhteiskunnallista sekä poliittista painoarvoa&rdquo; realisoituu. Jos tutkimustulokset muuttavat maailmaa sellaiseen suuntaan, että esimerkiksi tuntemani kristityksi kääntynyt irakilainen pariskunta tulee vähemmän halveksituksi Suomessa islaminuskoisten maamiestensä taholta tai että pariskunnan pitää vähemmän pelätä henkensä puolesta, jos perhe palautetaan&nbsp; Irakiin, uskallan sanoa, että yliopiston resursseja voisi käyttää huononminkin. Toki tällaista muutosta edistävä islamtutkimus olisi varsin &rdquo;radikaalia&rdquo;.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Joitakin vuosia sitten yritin etsiä Istanbulin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjakaupasta hyvää Koraanin selitysteossarjaa. Kysyin neuvoa kirjakaupan myyjältä. Myyjä huomasi, että kaupassa oli parhaillaan asioimassa myös islamilaisen teologisen tiedekunnan eksegetiikan professori, joten myyjä kehotti minua kääntymään varsinaisen asiantuntijan puoleen. Esitin asiani tälle ystävälliselle herrasmiehelle. Sanoin, että en halua mitään radikaalia selitysteosta, vaan sellaisen, joka edustaisi Turkissa mahdollisimman laajalti hyväksyttyä Koraanin tulkintaa. Professori ehdotti minulle tunnettua Koraanin selitysteossarjaa, joka hänen mielestään edusti konservatiivista, mutta kuitenkin hyvin maltillista näkemystä  Koraanista.

Päästessäni tällaisen asiantuntijan juttusille paikassa, jossa oli hyllymetreittäin islamilaista teologista kirjallisuutta, päätin käyttää tilaisuuden hyväkseni. Kysyin professorilta, että entä jos olisin etsinyt radikaalimpia näkemyksiä edustavaa  Koraanin selitysteosta, mitä professori olisi silloin suositellut. Professori silminnähden innostui kysymyksestäni ja etsi hyllystä oman kirjansa, jonka halusi saman tien antaa minulle lahjaksi.

Heti työpöytäni ääreen päästyäni suurella mielenkiinnolla tutustuin lahjakirjaani ja sen ”radikaaleihin” tulkintoihin. Hyvin pian ymmärsin, että professorin radikaalius oli rauhaa rakentavaa ja suvaitsevaa radikaaliutta. Professori käsitteli kirjassaan joitakin sellaisia Koraanin jakeita, joita yleensä nostetaan esille, kun islamista halutaan antaa sotaisa kuva tai kun halutaan korostaa eroja muslimien ja muiden ihmisryhmien välillä. Yksi tällaisista jakeista löytyy Al-Maidanin suuran jakeesta 51: ”Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, – he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.”

Kirjassaan professori selitti, että tämä Koraanin jae viittaa sotatilanteeseen. On  tietysti luonnollista, että Koraani kieltää liittoutumasen vihollisen kanssa kesken taistelun. Tällöinhän olisi kyse maanpetturuudesta. Professori kuitenkin vakuutti, että normaalioloissa kristityn ja muslimin välinen ystävyys on sallittua ja jopa suotavaa. Porfessorin radikaalius oli hyvin erilaista, kuin se radikaalius, johon länsimaisessa kontekstissa useinmiten viitataan, kun puhutaan ”radikaaleista muslimeista”.

Eräs salafismiin kallellaan oleva turkkilainen muslimiystäväni (tai ainakin silloin luulin häntä ystäväkseni) siteerasi samaa jaetta, kun haastoin häntä joku vuosi sitten facebookin kautta käymässämme keskustelussa  tuomitsemaan ISIS:n taistelijat islamin ulkopuolelle ja yhtymään niihin muslimeihin, jotka julkisuudessa kritisoivat ISIS:n tekemiä tulkintoja Koraanista ja sunnasta. Tiesin, että muslimeilla on korkea kynnys tuomita toisia muslimeja ei-muslimeiksi. Silti yllätyin, kun vastauksessaan ystäväni ISIS:n tuomitsemisen sijaan sanoi, että hänelle on kunnia seistä ISIS:n sotureiden rinnalla uskottomia vastaan. Edellä mainittuun Koraanin jakeeseen viitaten ystäväni muistutti, että ISIS:ä kritisoivat muslimit ovat pettäneet muslimiyhteisön ja tulleet ei-muslimien liittolaisiksi. Ystäväni tarkensi vielä, että hän ei hyväksy kaikkia salafistien tekoja, mutta hän hyvillä mielin liittyy salafistien kritiikkiin maallistuneita muslimeja kohtaan.

Hieman pöyristyneenä ystäväni kommentista ihmettelin vastauksessani, että kuinka ystäväni voi sanoa pitävänsä kunniana seistä sellaisten ihmisten rinnalla, jotka olisivat tilaisuuden tullen valmiita tappamaan minut. Samalla ihmettelin, että kuinka hän voi samaan aikaan haaveilla opiskelupaikoista länsimaisissa uskottomien yliopistoissa, jos hän ei voi olla ei-muslimien ystävä. Vastaukseksi sain lainauksen Al’Imran suurasta (jae 118): Katso, te (muslimit) olette sellaisia, jotka rakastatte heitä (ei-muslimit), mutta he eivät rakasta teitä; te uskotte koko Pyhään kirjaan, ja kun he tapaavat teidät, he sanovat: »Me uskomme», mutta omissa oloissaan he pureskelevat sormiansa raivoissaan teitä vastaan. Sano: »Kuolkaa raivoonne! Jumala tuntee totisesti sydäntenne sisimmät aivoitukset.»

Keskustelussamme ystäväni esitti minulle da’wa’n eli hän kutsui minua kääntymään islamiin. Ehkä se oli osoitus hänen lainaamassaan Koraanin jakeessa mainitusta ”rakkaudesta” minua, ei-muslimia, kohtaan. Käsitin, että jos en kääntyisi islamiin, välillämme olisi sellainen maailmankatsomuksellinen railo, joka tekee aidon ystävyyden mahdottomaksi. Varsin radikaalia, ajattelin. Pian keskustelumme jälkeen, kaveri katosi Facebookista, ja samalla kadotin vuosia jatkuneen yhteyteni häneen.

Mitä näistä kokemuksista voi oppia? Vähintäänkin sen, että radikaaliutta on monenlaista.

Taannoin keskustelin Irakista tulleen, Suomessa kristinuskoon kääntyneen,  pariskunnan kanssa. He kokivat kipeänä asiana, että kääntymyksen jälkeen Suomessa asuvat muslimituttavat ovat ruvenneet karttamaan heitä, Irakissa asuvat sukulaiset ovat katkaisseet välinsä heihin ja joku sukulaismies on jo ehtinyt lähettää uhkauksiakin islamista pois kääntymisen takia. Oleskelulupa Suomessa näyttää olevan perheelle elämän ja kuoleman kysymys.

Viime viikkoina on keskusteltu islamilaisen teologian opetuksen aloittamisesta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Lehtoriksi valittu tohtori Mulki Al-Sharmani on tuottelias tutkija, joka on kirjoittanut muun muassa islamista feministisestä näkökulmasta. Teologia.fi sivuston haastattelussa (13.1.2018) Mulki Al-Sharmani toteaa, että ”tutkittavat yhteisöt ja yksilöt tulee osallistaa itse tutkimukseen, ja tutkimuksella tulee olla yhteiskunnallista sekä poliittista painoarvoa”. Mielenkiintoista nähdä, kuinka suomalaisten muslimiyhteisöjen keskuudessa tehtävä tutkimuskohdetta osallistava tutkimus muokkaa kuvaamme islamista ja kuinka tutkimus osaltaan vaikuttaa muslimiyhteisöihin.

Toivon, että islamtutkijoilla on rohkeutta jatkossa enenevissä määrin ottaa kantaa myös sellaisiin muslimiyhteisöissä vaikuttaviin Koraanin tulkintoihin, jotka tekevät ystävyyden muslimin ja ei-muslimin välillä mahdottomaksi ja jotka johtavat islamista poiskääntyneiden halveksimiseen ja uhkailuihin. Mielelläni näkisin globaalissa muslimiyhteisöissä lisää istanbulilaisen teologian professorinkin edustamaa Koraanin tulkinnallista radikaaliutta, joka mahdollistaa hyväntahtoisen rinnakkaiselon ja jopa ystävyyden muslimien ja ei-muslimien välillä.

Monet islamilaisen teologikoulutuksen aloittamista kritisoinneet näkevät toiminnan resurssien haaskaamisena. Tässä vaiheessa on vielä turhan aikaista jaella arvosanoja. Aika näyttää, miten lehtori Mulki Al-Sharmanin asettama tavoite tutkimuksesta, jolla on ”yhteiskunnallista sekä poliittista painoarvoa” realisoituu. Jos tutkimustulokset muuttavat maailmaa sellaiseen suuntaan, että esimerkiksi tuntemani kristityksi kääntynyt irakilainen pariskunta tulee vähemmän halveksituksi Suomessa islaminuskoisten maamiestensä taholta tai että pariskunnan pitää vähemmän pelätä henkensä puolesta, jos perhe palautetaan  Irakiin, uskallan sanoa, että yliopiston resursseja voisi käyttää huononminkin. Toki tällaista muutosta edistävä islamtutkimus olisi varsin ”radikaalia”.

]]>
8 http://karivitikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259221-radikaalia-islamia-yliopistossa-ja-sen-ulkopuolella#comments ääri-islam Islam Islamilainen teologia Muslimi Radikaali islam Wed, 08 Aug 2018 17:33:40 +0000 Kari Vitikainen http://karivitikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259221-radikaalia-islamia-yliopistossa-ja-sen-ulkopuolella
Mitähän ihmettä radikaali-islamistit hommailevat? http://pahis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252016-mitahan-ihmetta-radikaali-islamistit-hommailevat <p><a href="http://www.iltalehti.fi/politiikka/201803082200797417_pi.shtml">Sisäministeriö on päättänyt aloittaa pari tutkimushanketta, kohteena radikaali-islamistit Suomessa.</a> Ensisilmäyksellä voisi ajatella, että tämä on positiivista kehitystä. Mutta todellisuudessa on todennäköistä, että kyseessä on vain näennäispuuhastelu, jonka avulla luodaan kuva siitä, että tehdään jotain, mutta oikeasti ei saada aikaan mitään konkreettista. Nimittäin tutkimusten tehtailu ei yleensä auta muuta kuin niitä, kenelle siitä maksetaan palkkaa.</p><p>Tutkitaan, selvitetään, hahmotetaan, tuotetaan kuvaus ja arvioidaan. Kuitenkaan mitään konkreettisia tuloksia ei nähdä. Ei mitään sellaista, millä olisi käytännön merkitystä tavallisten kansalaisten arkipäiväiseen turvallisuuteen.</p><p>Islamistinen terrorismi on saapunut jo Suomeen. Se nähtiin Turun puukottajan tapauksessa. Se ei voinut olla mikään yllätys kenellekään, koska kehityskulku on ollut selvää jo vuosikausia. Myös Suojelupoliisi tietää, että Suomessa on satoja radikaali-islamisteja.</p><p>Luulisi olevan siis selvää, ettei tässä vaiheessa enää tarvita mitään &quot;tutkimuksia&quot;, vaan olisi jo aika siirtyä tekoihin.</p><p>Lisäksi tässä tapauksessa skeptisyyttä tulosten konkreettisuutta kohtaan antaa se, että sekä tutkimusten tilaaja (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=q8w93QpO_kk">sisäministeriön Tarja Mankkinen</a>) että tekijä (<a href="https://www.aamulehti.fi/kotimaa/terrorismitutkija-emme-ole-menossa-kohti-kaaosta-olettaa-silti-iskujen-lisaantyvan-200186736/">terrorismitutkija Leena Malkki</a>) ovat kunnostautuneet radikaali-islamismin vähättelijöinä.</p><p>Sipilän hallituksen strategia terrorismin kitkemiseksi Suomessa näkyy siis jatkuvan samaan malliin kuin ennenkin: pistetään pää pensaaseen ja toivotaan, että tilanne rauhoittuu itsestään eikä mitään ikävää enää tapahdu ikinä milloinkaan.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sisäministeriö on päättänyt aloittaa pari tutkimushanketta, kohteena radikaali-islamistit Suomessa. Ensisilmäyksellä voisi ajatella, että tämä on positiivista kehitystä. Mutta todellisuudessa on todennäköistä, että kyseessä on vain näennäispuuhastelu, jonka avulla luodaan kuva siitä, että tehdään jotain, mutta oikeasti ei saada aikaan mitään konkreettista. Nimittäin tutkimusten tehtailu ei yleensä auta muuta kuin niitä, kenelle siitä maksetaan palkkaa.

Tutkitaan, selvitetään, hahmotetaan, tuotetaan kuvaus ja arvioidaan. Kuitenkaan mitään konkreettisia tuloksia ei nähdä. Ei mitään sellaista, millä olisi käytännön merkitystä tavallisten kansalaisten arkipäiväiseen turvallisuuteen.

Islamistinen terrorismi on saapunut jo Suomeen. Se nähtiin Turun puukottajan tapauksessa. Se ei voinut olla mikään yllätys kenellekään, koska kehityskulku on ollut selvää jo vuosikausia. Myös Suojelupoliisi tietää, että Suomessa on satoja radikaali-islamisteja.

Luulisi olevan siis selvää, ettei tässä vaiheessa enää tarvita mitään "tutkimuksia", vaan olisi jo aika siirtyä tekoihin.

Lisäksi tässä tapauksessa skeptisyyttä tulosten konkreettisuutta kohtaan antaa se, että sekä tutkimusten tilaaja (sisäministeriön Tarja Mankkinen) että tekijä (terrorismitutkija Leena Malkki) ovat kunnostautuneet radikaali-islamismin vähättelijöinä.

Sipilän hallituksen strategia terrorismin kitkemiseksi Suomessa näkyy siis jatkuvan samaan malliin kuin ennenkin: pistetään pää pensaaseen ja toivotaan, että tilanne rauhoittuu itsestään eikä mitään ikävää enää tapahdu ikinä milloinkaan.

]]>
25 http://pahis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252016-mitahan-ihmetta-radikaali-islamistit-hommailevat#comments Radikaali islam Terrorismi Fri, 09 Mar 2018 13:18:32 +0000 Samuli Pahalahti http://pahis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252016-mitahan-ihmetta-radikaali-islamistit-hommailevat
Hylkysyrjä-puhe oli enemmän kuin pelkkä syrjäytymishymistely - jatkoon! http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249134-hylkysyrja-puhe-oli-enemman-kuin-pelkka-syrjaytymishymistely-jatkoon <p>Nils <strong>Torvaldsin<a href="https://areena.yle.fi/1-4297516" target="_blank"> </a></strong><a href="https://areena.yle.fi/1-4297516" target="_blank">seitsemän minuutin puhe puhuttelee kestoaan pidempään</a>&nbsp;-&nbsp; Onneksemme äänestäjän kuluttajansuojaoikeuksiin on aina kuulunut taktikoimislupa. Kuuden vuoden välein on mahdollisuus myös kaksivaiheiseen kilpailuttamiseen, ja sitä ei ehkä kannata missata tälläkään kertaa hätiköiden tyytymällä yhteen kierrokseen.&nbsp;</p><p>Nyt uuteen keskusteluyhteyteen lanseerattu sana <em>Hylkysyrjä</em><strong>*</strong> voidaan kirjoittaa pienellä alkukirjaimella toisin kuin luonteeltaan vastakkainen <em>Strömsö</em>. Torvalds tuntee syvällisesti elämän monitaustaista kirjoa niin pikkulintukotojen kuin suurgeopolitiikan konteksteissa, varjosävyineenkin.&nbsp;</p><p>Meillä on oikeus syvähiillostaa kiemurtelevia kandidaatteja &#39;tunkemaan kurkusta ulos&#39; kryptisimpiäkin salakantojaan selkokielellä aiempaa terävämmin puhuttaessa vaikkapa Nato-suhteesta. Yhtä lailla sisä- ja ulkointegraatiokulttuurisista ilmiöistä syrjäytymis- ja radikalisoitumisriskeineen kuin myös geopolitiikan päivittyneiden tosiasiajohtopäätösten tunnustamisesta niin ikään. - <em>Työhönottohaastatteluissa </em>tulee uteluvallan olla rekrytoijilla, eikä tabuaiheita ole.</p><p>Tällä <em>julkikilpailutuksella </em>on todennäköisesti poliittista keskusteluamme yleisestikin tervehdyttävää vaikutusta. Ei vähiten lähihistorianhallinnan (myös ns. lustraatioon ja totuuskomissioon viittaavasta) näkökulmasta. Muistamme silti kaiken aikaa, ettei istuva presidentti ole ihan yhtä vapaa paljastamaan taustatietojaan ja suunnitelmiaan kuin muut tuota vastuutaakkaa tavoittelevat.&nbsp;</p><p>Hyvä, että kisassa on nyt mukana yksi julkilausutuilta kannoiltaan poikkeuksellisen rehellinen, geopolitiikkaa ja vapaata rajojenyliliikkuvuuttakin syvällisen kriittisesti pohtinut ja ymmärtävä ehdokas, joka ei elä viipyilevän suloista puoluettomuus- ja liittoutumattomuusharhaa jälkisuomettuneittemme ja syksyn 1939 eduskuntamme tavoin.<br />&nbsp;</p><p>Nils <em>Torvaldsin miinuksiksi on nostettu esiin</em> neuvostomielisyystaustaa, <a href="https://www.aamulehti.fi/uutiset/presidenttiehdokas-nils-torvaldsilla-on-yllattava-sukutausta-tsaarinajan-virkamieseliittia-rkpn-puheenjohtajia-ja-jopa-ruotsin-paaministeri-olof-palme-200663554-" target="_blank">tsaarinvirkakuntaan ja jopa barrikadisosialisti Olof Palmeen juontavia sukujuuria</a>, sekä tietysti ruotsinkielisyyttä &#39;bättre folk&#39;-hengessäkin.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>Syntyperäänsä ei kukaan valitse itse, eikä se kyllä Elisabeth <strong>Rehninkään </strong>kannatusta pidätellyt. Nuorena monetkin älykkäät ja lahjakkaat ihmiset omaksuvat radikaaleja idealismiaatteita, minkä kokemus sitten tasoittaa keski-ikään mennessä.&nbsp;Syvällinen tieto ja analyyttinen ymmärrys ovat kestävämpi peruste aatteelliselle uudelleenharkinnalle kuin järkeilemätön takinkääntö pelkän muodinvaihtelun vuoksi. Jälkimmäiset ovat Suomessakin olleet yleisiä, joskus tyyliin totalitarismiutopiasta toiseen.</p><p>Jotkut meistä ovat syntyneet sellaisina historianhetkinä, että radikaaleillekin idealismiaatteille on ollut erityisen suuri yleinen altistus nuoruusiässä. Myös tuolloin hankittu&nbsp;laaja epäonnistuneiden yhteiskuntakokeilujen ja moninaisten vaikuttajaverkostojen tuntemus tuovat erityisasisantuntemuslisän muutenkin monialaiseen pätevöitymiseen.&nbsp;Toiset taas ovat voineet suunnata tiedonjanonsa ja kehitysvimmansa alusta lähtien ylipoliittisuuden häiritsemättä&nbsp;esimerkiksi&nbsp;teknologisen sukupolvimomentumin nosteessa vaikkapa&nbsp;Linus &quot;<strong>Linux</strong>&quot; Torvaldsin lailla kaikille hyödyllisiin ongelmakenttiin.&nbsp;</p><p>Yhteiskuntakin tekee viisaasti taatessaan nuorille polvilleen kattavasti mahdollisimman hyvät yhteisölliset ja taloudelliset mahdollisuudet rakentavien toimintavalmiuksien oppimiseen ja koulutusjärjestelmämme hyödyntämiseen. Tämä lienee ollut yksi <em>sinivalkoinen lanka</em> Nils Torvaldsin seitsemän minuutin puheeseensa valitsemalle monimerkityksiselle Hylkysyrjä-teemalle.</p><p><br /><strong>*</strong>) <em>Ilomantsissa/Suojärvellä, jossain Stalinin valtakunnasta tulleille maahantunkeutujille luovutetun Karjalan alueella</em>, sijaitsi paikka nimeltä <strong>Hylkysyrjä</strong>, ks.&nbsp; <u><a href="https://www.sotapolku.fi/sotapolut/20.prikaati/tolvajoki--pinisjrvi--hylkysyrj-20.prikaati--802231200/?person=599016" target="_blank">sotapolku.fi</a></u>&nbsp; - &quot;<strong>Meillä on velvollisuus puolustaa tätä Hylkysyrjää</strong>&quot;, Nils Torvalds totesi 10.1.2018.&nbsp; Virtuaalisessa jälki-YYA-impivaarassa hyssyttelevät kauhistelivat toivoen salaa, ettei kukaan kuullut &#39;silla tavalla&#39;. Eihän Kekkonenkaan sentään julkisesti puhunut siitä, että yritti saada Karjalaa takaisin vielä 1970-luvulla. -&nbsp;<em>Kuvaannollisesti hylkysyrjiä ovat</em> taloudellisesti ja kulttuurisesti <a href="https://www.uef.fi/web/yhteiskuntatieteet/tutkimustoiminta/reunamerkintoja-hylkysyrjasta" target="_blank">toivottomuuden valtaan &quot;luovutetut&quot; paitsi maantieteelliset myös kulttuuris-yhteiskunnallis-taloudelliset asiakohta-alueet</a> joihin päättäjät eivät edes suuntaa voimavaroja.&nbsp;</p><p><strong>Rehellisyys sävyttyy</strong> päättäjien puheissa helposti julistavuuden ja älyllisen mukavuudenhaluisuuden suuntiin. Merkityksellisistäkin sanoista tuppaa tulemaan hokemia ja näkemyksistä poliittisesti&nbsp; korrekteja liturgioita. &#39;Syrjäytymisen vastaisuus&#39; on päättäjien puheissa ollut niin trendikäs slogan, että se mantran lailla on ajat sitten peittänyt alleen ne kaikki sosiaaliset ja poliittiset tasot ja tavat, joilla syrjäytymiskehitys voi tapahtua ja väistämättä nykymenolla jatkuu.&nbsp;</p><p>Torvalds viittasi puheessaan nähdäkseni kaikkiin näihin Hylkysyrjä-ulottuvuuksiin, myös jopa Viipurin läänin nykytilaan ja evakkojen Eurooppa-juridisiin kotiseutuoikeuksiin yksityisomaisuussuojineen, sekä islamilaistumisskenaarioon liittyviin kasautuviin riskipotentiaaleihin. - Tämä on poikkeuksellisen suoraa ja rehellistä puhetta, ja puheena sellaisenaankin <strong>erityishuomiomme ansaitsevaa</strong>.&nbsp;</p><p>Sarvista härkää, sanasta miestä. Torvalds ymmärtääkseni <em>ei tarkoittanut jälkisuomettuneiden solidaarisuusväyrystelijöiden tapaan lääkkeeksi yksipuolista rahansyytämisyhteistyötä Viipurin läänin nykyhallinnolle ja ultrasuvaitsevaiskulttuurista yliymmärrystä vihasaarnamoskeijoille</em>, eikä rajojakaan tarvinne laittaa kiinni Fixitistä puhumattakaan. Minäkin haluan Suomen pysyvän EU:ssa, edelleen pohjoismaiskulttuurisena maana. Allekirjoittamaton jäsenyyssopimus läntisessä turvaliittossa sekin tarkoittaa pienelle maalle&nbsp;riskiä&nbsp;ajautua hyljätyksi syrjäalueeksi ja itäisen intressipiirin reviirinlisäkohteeksi tyyliin Georgia 2008, Ukraina 2014 ja Suomi 1939.&nbsp;</p><p>Tulkinnoista ja muiden ehdokkaiden kannoista voidaan varmistua pitämällä kysymyksiä esillä vähän pidempään. Mikään ei estä meitä järjestämstä presidentinvaaleihin keskustelua syventävää lisäaikaa äänestämällä ensimmäisellä kierroksella suoralla puheellaan kisan rehellisimmältä vaikuttavaa ehdokasta Nils Torvaldsia. Perätaan takuita sanassapysymisestä ja medialta näyttöjä niiden mahdollisten haitallisten KGB-arkistomerkintöjen olemassaolosta tai puutteesta (kiristämisriski arvioitava viileän realistisesti) lisää sitten toisen kierroksen lopullisen päätoksen pohjiksi. -<strong> Jatkoon!&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Lue myös:<br />- Veikko Huuska:&nbsp;<a href="http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248969-hylkysyrja-mika-ihmeen-hylkysyrja" target="_blank">Hylkysyrjä &ndash; mikä ihmeen Hylkysyrjä</a>?&nbsp;<br />-&nbsp;<a href="http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232639-radikalisoituminen-etenee-askeleen-pari-viranomaisten-edella" target="_blank">Radikalisoituminen etenee askeleen pari viranomaisten edellä :(</a>&nbsp;<br />-&nbsp;<u><a href="http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/172961-putinin-jalkeinen-venaja-nyt" target="_blank">Putinin-jälkeinen Venäjä nyt</a></u>&nbsp;&nbsp;<br />- Sarkasmia:&nbsp;<a href="http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198745-liittoudutaankin-venajan-kanssa" target="_blank">Liittoudutaankin Venäjän kanssa</a>&nbsp;<br />-&nbsp;<a href="http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247414-ruotsin-paaministerin-julkilausuma-synagoganpoltosta-ihmisoikeuksien-paivana" target="_blank">Ruotsin pääministerin julkilausuma synagoganpoltosta ihmisoikeuksien päivänä</a></p><hr /><p><br /><strong>P.S.</strong> Samaan aikaan nyky-Venäjällä: &quot;<a href="http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016011120942785_ul.shtml" target="_blank"><u><em>Minulle rajat ja valtiot eivät merkitse mitään, vaan ihmisten ONNI</em></u></a>&quot; vakuuttaa Putin**&nbsp; &nbsp;</p><p>Venäjän vapaan presidentinvaalikampanjan uudessa sosiaalipolittisessa avauksessa kerrottiin 10.01.2018: Ja tapahtui näinä päivinä, että Isä Aurinkoinen julisti hyvää hyvyyttään minimipalkat nostettaviksi 140 eurosta 160 euroon/kk, <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/putin-venajan-minimipalkkaan-korotus/6726484#gs.p7FON1s  " title="https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/putin-venajan-minimipalkkaan-korotus/6726484#gs.p7FON1s  ">https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/putin-venajan-minimipalkka...</a></p><p>- On siinä aktivointimallia vaikka lähiulkomaihin jakaa, vapaan liikkuvuuden hengessä without borders...&nbsp;</p><p>Kell&#39; onni** on, sitä muille agitoikoon vanhan suuren ja mahtavan kv. veljesavun ja modernin pienhybridivihreyden perinteen mukaisesti. Äänestä sinäkin ehdokaslistan ainutta vaihtoehtoa nro 1!&nbsp;<br /><em>- Putinistit yli rajojen<br />- Putinists without Borders&nbsp;<br />- Poutinistes sans Frontieres</em>&nbsp;<br />&nbsp;</p><p>Onpa tämä kyllä tiedetty jo entuudestaankin. Jos kaikki olisivat sitoutuneet pakotehenkisyyteen riittävän päättäväisesti, olisi globaali ongelma nimeltä Putin varmaankin jo mennyttä. Nyt joudumme seteliselkärankaluopioiden ja keskitienkompromissikeinottelijoiden vuoksi vielä odottelemaan Putinin-jälkeistä aikaa, joka näytti jo silmissä siintävän syksyllä 2014,&nbsp; ks. <a href="http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/172961-putinin-jalkeinen-venaja-nyt" target="_blank">Putinin-jälkeinen Venäjä nyt</a>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>P.P.S. 26.1.2018.&nbsp; </strong>Uusimpien gallupien perusteella on jouduttu tekemään <em>v</em><em>aalitaktinen muutos</em>: <strong>Sauli Niinistö jo 1. kierroksella!&nbsp;</strong>&nbsp;</p><p><em>Koska nyt näyttää varmalta</em>, ettei ulkopoliittisilta kannoiltaan suorasanaisin/rehellisin ehdokas Nils Torvalds voi päästä 2. kierrokselle, on syytä torpata enemmän tai vähemmän jälkisuomettuneiden/venäjämielisten kandidaattien nousu siedettävän Niinistön vakavastiotettavaksi haastajaksi. Ehdokkaiden kannatuspohjien rakennetta realistisesti analysoiden vain Haavisto ja Väyrynen voisivat selvitä toiselle kierrokselle, ja sellaisten änkyröitten näkyvä kv. esiintulo olisi maallemme todennäköisesti&nbsp; haitaksi ja noloa. - Nyt on fiksua äänestää Niinistö presidentiksi jo 1. kierroksella!&nbsp;</p><p>Lue myös:&nbsp;<br />- Viron ex-presidentti Toomas Hendrik <strong>Ilveksen </strong>kommentti:&nbsp;<br /><a href="https://www.verkkouutiset.fi/viron-ex-presidentti-eun-turvatakuista-joukkoja-vai-oliivioljya/" target="_blank">verkkouutiset.fi/viron-ex-presidentti-eun-turvatakuista-joukkoja-vai-oliivioljya</a><br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Nils Torvaldsin seitsemän minuutin puhe puhuttelee kestoaan pidempään -  Onneksemme äänestäjän kuluttajansuojaoikeuksiin on aina kuulunut taktikoimislupa. Kuuden vuoden välein on mahdollisuus myös kaksivaiheiseen kilpailuttamiseen, ja sitä ei ehkä kannata missata tälläkään kertaa hätiköiden tyytymällä yhteen kierrokseen. 

Nyt uuteen keskusteluyhteyteen lanseerattu sana Hylkysyrjä* voidaan kirjoittaa pienellä alkukirjaimella toisin kuin luonteeltaan vastakkainen Strömsö. Torvalds tuntee syvällisesti elämän monitaustaista kirjoa niin pikkulintukotojen kuin suurgeopolitiikan konteksteissa, varjosävyineenkin. 

Meillä on oikeus syvähiillostaa kiemurtelevia kandidaatteja 'tunkemaan kurkusta ulos' kryptisimpiäkin salakantojaan selkokielellä aiempaa terävämmin puhuttaessa vaikkapa Nato-suhteesta. Yhtä lailla sisä- ja ulkointegraatiokulttuurisista ilmiöistä syrjäytymis- ja radikalisoitumisriskeineen kuin myös geopolitiikan päivittyneiden tosiasiajohtopäätösten tunnustamisesta niin ikään. - Työhönottohaastatteluissa tulee uteluvallan olla rekrytoijilla, eikä tabuaiheita ole.

Tällä julkikilpailutuksella on todennäköisesti poliittista keskusteluamme yleisestikin tervehdyttävää vaikutusta. Ei vähiten lähihistorianhallinnan (myös ns. lustraatioon ja totuuskomissioon viittaavasta) näkökulmasta. Muistamme silti kaiken aikaa, ettei istuva presidentti ole ihan yhtä vapaa paljastamaan taustatietojaan ja suunnitelmiaan kuin muut tuota vastuutaakkaa tavoittelevat. 

Hyvä, että kisassa on nyt mukana yksi julkilausutuilta kannoiltaan poikkeuksellisen rehellinen, geopolitiikkaa ja vapaata rajojenyliliikkuvuuttakin syvällisen kriittisesti pohtinut ja ymmärtävä ehdokas, joka ei elä viipyilevän suloista puoluettomuus- ja liittoutumattomuusharhaa jälkisuomettuneittemme ja syksyn 1939 eduskuntamme tavoin.
 

Nils Torvaldsin miinuksiksi on nostettu esiin neuvostomielisyystaustaa, tsaarinvirkakuntaan ja jopa barrikadisosialisti Olof Palmeen juontavia sukujuuria, sekä tietysti ruotsinkielisyyttä 'bättre folk'-hengessäkin.    

Syntyperäänsä ei kukaan valitse itse, eikä se kyllä Elisabeth Rehninkään kannatusta pidätellyt. Nuorena monetkin älykkäät ja lahjakkaat ihmiset omaksuvat radikaaleja idealismiaatteita, minkä kokemus sitten tasoittaa keski-ikään mennessä. Syvällinen tieto ja analyyttinen ymmärrys ovat kestävämpi peruste aatteelliselle uudelleenharkinnalle kuin järkeilemätön takinkääntö pelkän muodinvaihtelun vuoksi. Jälkimmäiset ovat Suomessakin olleet yleisiä, joskus tyyliin totalitarismiutopiasta toiseen.

Jotkut meistä ovat syntyneet sellaisina historianhetkinä, että radikaaleillekin idealismiaatteille on ollut erityisen suuri yleinen altistus nuoruusiässä. Myös tuolloin hankittu laaja epäonnistuneiden yhteiskuntakokeilujen ja moninaisten vaikuttajaverkostojen tuntemus tuovat erityisasisantuntemuslisän muutenkin monialaiseen pätevöitymiseen. Toiset taas ovat voineet suunnata tiedonjanonsa ja kehitysvimmansa alusta lähtien ylipoliittisuuden häiritsemättä esimerkiksi teknologisen sukupolvimomentumin nosteessa vaikkapa Linus "Linux" Torvaldsin lailla kaikille hyödyllisiin ongelmakenttiin. 

Yhteiskuntakin tekee viisaasti taatessaan nuorille polvilleen kattavasti mahdollisimman hyvät yhteisölliset ja taloudelliset mahdollisuudet rakentavien toimintavalmiuksien oppimiseen ja koulutusjärjestelmämme hyödyntämiseen. Tämä lienee ollut yksi sinivalkoinen lanka Nils Torvaldsin seitsemän minuutin puheeseensa valitsemalle monimerkityksiselle Hylkysyrjä-teemalle.


*) Ilomantsissa/Suojärvellä, jossain Stalinin valtakunnasta tulleille maahantunkeutujille luovutetun Karjalan alueella, sijaitsi paikka nimeltä Hylkysyrjä, ks.  sotapolku.fi  - "Meillä on velvollisuus puolustaa tätä Hylkysyrjää", Nils Torvalds totesi 10.1.2018.  Virtuaalisessa jälki-YYA-impivaarassa hyssyttelevät kauhistelivat toivoen salaa, ettei kukaan kuullut 'silla tavalla'. Eihän Kekkonenkaan sentään julkisesti puhunut siitä, että yritti saada Karjalaa takaisin vielä 1970-luvulla. - Kuvaannollisesti hylkysyrjiä ovat taloudellisesti ja kulttuurisesti toivottomuuden valtaan "luovutetut" paitsi maantieteelliset myös kulttuuris-yhteiskunnallis-taloudelliset asiakohta-alueet joihin päättäjät eivät edes suuntaa voimavaroja. 

Rehellisyys sävyttyy päättäjien puheissa helposti julistavuuden ja älyllisen mukavuudenhaluisuuden suuntiin. Merkityksellisistäkin sanoista tuppaa tulemaan hokemia ja näkemyksistä poliittisesti  korrekteja liturgioita. 'Syrjäytymisen vastaisuus' on päättäjien puheissa ollut niin trendikäs slogan, että se mantran lailla on ajat sitten peittänyt alleen ne kaikki sosiaaliset ja poliittiset tasot ja tavat, joilla syrjäytymiskehitys voi tapahtua ja väistämättä nykymenolla jatkuu. 

Torvalds viittasi puheessaan nähdäkseni kaikkiin näihin Hylkysyrjä-ulottuvuuksiin, myös jopa Viipurin läänin nykytilaan ja evakkojen Eurooppa-juridisiin kotiseutuoikeuksiin yksityisomaisuussuojineen, sekä islamilaistumisskenaarioon liittyviin kasautuviin riskipotentiaaleihin. - Tämä on poikkeuksellisen suoraa ja rehellistä puhetta, ja puheena sellaisenaankin erityishuomiomme ansaitsevaa

Sarvista härkää, sanasta miestä. Torvalds ymmärtääkseni ei tarkoittanut jälkisuomettuneiden solidaarisuusväyrystelijöiden tapaan lääkkeeksi yksipuolista rahansyytämisyhteistyötä Viipurin läänin nykyhallinnolle ja ultrasuvaitsevaiskulttuurista yliymmärrystä vihasaarnamoskeijoille, eikä rajojakaan tarvinne laittaa kiinni Fixitistä puhumattakaan. Minäkin haluan Suomen pysyvän EU:ssa, edelleen pohjoismaiskulttuurisena maana. Allekirjoittamaton jäsenyyssopimus läntisessä turvaliittossa sekin tarkoittaa pienelle maalle riskiä ajautua hyljätyksi syrjäalueeksi ja itäisen intressipiirin reviirinlisäkohteeksi tyyliin Georgia 2008, Ukraina 2014 ja Suomi 1939. 

Tulkinnoista ja muiden ehdokkaiden kannoista voidaan varmistua pitämällä kysymyksiä esillä vähän pidempään. Mikään ei estä meitä järjestämstä presidentinvaaleihin keskustelua syventävää lisäaikaa äänestämällä ensimmäisellä kierroksella suoralla puheellaan kisan rehellisimmältä vaikuttavaa ehdokasta Nils Torvaldsia. Perätaan takuita sanassapysymisestä ja medialta näyttöjä niiden mahdollisten haitallisten KGB-arkistomerkintöjen olemassaolosta tai puutteesta (kiristämisriski arvioitava viileän realistisesti) lisää sitten toisen kierroksen lopullisen päätoksen pohjiksi. - Jatkoon! 

 

Lue myös:
- Veikko Huuska: Hylkysyrjä – mikä ihmeen Hylkysyrjä
Radikalisoituminen etenee askeleen pari viranomaisten edellä :( 
Putinin-jälkeinen Venäjä nyt  
- Sarkasmia: Liittoudutaankin Venäjän kanssa 
Ruotsin pääministerin julkilausuma synagoganpoltosta ihmisoikeuksien päivänäP.S. Samaan aikaan nyky-Venäjällä: "Minulle rajat ja valtiot eivät merkitse mitään, vaan ihmisten ONNI" vakuuttaa Putin**   

Venäjän vapaan presidentinvaalikampanjan uudessa sosiaalipolittisessa avauksessa kerrottiin 10.01.2018: Ja tapahtui näinä päivinä, että Isä Aurinkoinen julisti hyvää hyvyyttään minimipalkat nostettaviksi 140 eurosta 160 euroon/kk, https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/putin-venajan-minimipalkkaan-korotus/6726484#gs.p7FON1s  

- On siinä aktivointimallia vaikka lähiulkomaihin jakaa, vapaan liikkuvuuden hengessä without borders... 

Kell' onni** on, sitä muille agitoikoon vanhan suuren ja mahtavan kv. veljesavun ja modernin pienhybridivihreyden perinteen mukaisesti. Äänestä sinäkin ehdokaslistan ainutta vaihtoehtoa nro 1! 
- Putinistit yli rajojen
- Putinists without Borders 
- Poutinistes sans Frontieres
 
 

Onpa tämä kyllä tiedetty jo entuudestaankin. Jos kaikki olisivat sitoutuneet pakotehenkisyyteen riittävän päättäväisesti, olisi globaali ongelma nimeltä Putin varmaankin jo mennyttä. Nyt joudumme seteliselkärankaluopioiden ja keskitienkompromissikeinottelijoiden vuoksi vielä odottelemaan Putinin-jälkeistä aikaa, joka näytti jo silmissä siintävän syksyllä 2014,  ks. Putinin-jälkeinen Venäjä nyt  

 

P.P.S. 26.1.2018.  Uusimpien gallupien perusteella on jouduttu tekemään vaalitaktinen muutos: Sauli Niinistö jo 1. kierroksella!  

Koska nyt näyttää varmalta, ettei ulkopoliittisilta kannoiltaan suorasanaisin/rehellisin ehdokas Nils Torvalds voi päästä 2. kierrokselle, on syytä torpata enemmän tai vähemmän jälkisuomettuneiden/venäjämielisten kandidaattien nousu siedettävän Niinistön vakavastiotettavaksi haastajaksi. Ehdokkaiden kannatuspohjien rakennetta realistisesti analysoiden vain Haavisto ja Väyrynen voisivat selvitä toiselle kierrokselle, ja sellaisten änkyröitten näkyvä kv. esiintulo olisi maallemme todennäköisesti  haitaksi ja noloa. - Nyt on fiksua äänestää Niinistö presidentiksi jo 1. kierroksella! 

Lue myös: 
- Viron ex-presidentti Toomas Hendrik Ilveksen kommentti: 
verkkouutiset.fi/viron-ex-presidentti-eun-turvatakuista-joukkoja-vai-oliivioljya
 

]]>
12 http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249134-hylkysyrja-puhe-oli-enemman-kuin-pelkka-syrjaytymishymistely-jatkoon#comments Hylkysyrjä Kotimaa maanpuolustus Nato Ukraina Venäjä Nils Torvalds Presidentinvaali 2018 Radikaali islam Sun, 14 Jan 2018 16:39:40 +0000 Veikko Savolainen http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249134-hylkysyrja-puhe-oli-enemman-kuin-pelkka-syrjaytymishymistely-jatkoon
Taistelu läntisten arvojen puolustamiseksi http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239914-taistelu-lantisten-arvojen-puolustamiseksi <p>Hallituspuolueiden johtajat esittivät tunnetut <a href="https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sipila-hallitusyhteistyo-halla-ahon-kanssa-kaatui-arvojen-eroihin-ja-johtamistapaan/rLrY6t4T">&rdquo;arvopuheensa&rdquo;</a> syrjäyttäessään<a href="http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239566-halla-aho-nuorten-aikuisten-ykkossuosikki-paaministeriksi"> <strong>Jussi Halla-ahon</strong> (ps.) </a>hallitusyhteistyön ulkopuolelle. Suomen valtaeliitti ei ole ainoa, joka on puhunut arvojen ja yhteisen arvopohjan merkityksestä. Yhdysvaltain presidentti <a href="http://edition.cnn.com/2017/07/06/politics/trump-speech-poland-transcript/index.html"><strong>Donald Trump </strong>piti torstaina 6.7.2017</a> Puolassa puheen, jossa hän korosti läntisten arvojen ja niiden puolustamisen tärkeyttä.</p><p><strong>Linjapuhe jota valtaeliitti ei olisi halunnut kuulla</strong></p><p>Yhdysvalloissa puhetta on merkittävyydessään <a href="http://www.foxnews.com/opinion/2017/07/06/trump-speech-in-poland-reagan-is-nodding.html">verrattu muun muassa presidentti <strong>Reaganin</strong> puheeseen</a>, jossa tämä kehotti <strong>Gorbatsovia</strong> purkamaan Berliinin muurin. &ndash; Arvio lienee liioitteleva. Aika näyttää. Reaganin puheita ei Suomessa silloin arvostettu. Sama taitaa toistua Trumpin puheen kohdalla.</p><p><a href="https://www.wsj.com/articles/trumps-defining-speech-1499382025"><em>The Wall Street Journal </em>kutsui</a> pääkirjoituksessaan sitä &quot;määritteleväksi puheeksi&quot; (<em>defining speech</em>) sekä &quot;määrätietoiseksi ja vakuuttavaksi länsimaisen kulttuurin (<em>tradition</em>) puolustukseksi&quot;. Jopa Trumpin jyrkimpiin vastustajiin luettava uutiskanava <em>CNN </em>joutui myöntämään, että puhe oli <a href="http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1707/06/sitroom.01.html">&rdquo;hyvin muotoiltu ja hyvin esitetty&quot; (<em>well-crafted and well-delivered</em>), &quot;vakuuttava&rdquo; (<em>eloquent</em>)</a> ja <a href="https://twitter.com/i/web/status/883102535883644930">presidentin parhaita</a>.</p><p>Suomessa puheen viestiä on vääristelty ja merkitystä vähätelty. Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja <a href="https://www.aamulehti.fi/kotimaa/matti-vanhanen-ihmetteli-trumpin-puhetta-puheessa-ei-kasitelty-euroopan-unionia-juurikaan-200250101/"><strong>Matti Vanhasen</strong> (kesk.) mukaan</a> puhe oli suunnattu &rdquo;selkeästi puolalaisille&rdquo;. Hänen mielestään <em>ei pidä liikaa katsoa sitä Euroopalle suunnattuna puheena</em>.</p><p>Syy merkityksen vähättelyyn liittynee siihen, että <em>Puheessa ei oikein käsitelty Euroopan unionia juurikaan</em>. <em>Aamulehden</em> mukaan Kepun presidenttiehdokas olisi näet halunnut Trumpin korostavan, että <em>heille on tärkeää, että on olemassa toimintakykyinen ja vahva Euroopan unioni</em>. Toiveen esittäneeltä ulkoasiainvaliokunnan vetäjältä lienee jääneet aika monet kotiläksyt Yhdysvaltain presidentin osalta tekemättä.</p><p>Ei liene yllätys, että vielä penseämmin puheeseen <a href="http://www.ts.fi/uutiset/maailma/3574992/Erkki+Tuomioja+Trumpin+puheesta+avustajien+kyna+nakyy+terrorismikannassa+sodanjulistusuhoa">suhtautui entinen ulkoministeri <strong>Erkki Tuomioja</strong></a> (sd.). Hän ei pitänyt puhetta poliittisesti niin merkittävänä, että sen pohjalta kannattaisi tehdä laajoja johtopäätöksiä. Vähättelevä suhtautuminen kohdistui presidenttiin henkilönä.</p><p><em>&ndash; Tämä on tällaista sekavaa, osittain avustajien valmistelemaa tekstiä, jossa hehkutetaan Puola-suhdetta ilman mitään erityistä konkreettista sisältöä. Sitten on aina välillä tätä Trumpin tajunnanvirtaa</em>, totesi entinen ulkoministeri vähemmän diplomaattisesti <em>Lännen Median</em> mukaan.</p><p>Arviossaan, jonka mukaan puheessa oli &rdquo;sodanjulistusuhoa&rdquo;, pasifistipoliitikko oli oikeilla jäljillä. &rdquo;Sodan&rdquo; luonnetta hän ei kuitenkaan näytä käsittävän. Mistään sodan aloittamisesta eli sodanjulistuksesta puheessa ei myöskään ollut kysymys.</p><p><strong>NATO ja Venäjän arvostelu eivät pääsisältöä</strong></p><p>Trump ei puheessaan ainoastaan toistanut niitä ulkopoliittisia suuntaviivoja, joiden ymmärtäminen tuntuu edelleen olevan joillekin vaikeaa. Hän myös määritteli maailmanpoliittisen agendan ja sen kulttuurisen ja strategisen viitekehyksen, mihin hän Yhdysvallat ja Euroopan siinä sijoittaa. Yhtymäkohdat<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Civilizations"> huntingtonilaiseen kulttuurien väliseen kamppailuun</a> (<em>clash of civilizations</em>) ovat ilmeiset.</p><p>Suomessa huomio on kiinnitetty lähinnä siihen, että Trump toisti sitoutumisen NATO:n yhteiseen puolustukseen ja kritisoi Venäjää. Valikoivuus johtunee valtamedian levittämistä valeuutisista, joiden mukaan Trumpin pitäisi olla Kremlin agentti ja presidentti <strong>Putinin</strong> &rdquo;sätkynukke&rdquo;.&nbsp;</p><p>Trump arvosteli kovasanaisesti Venäjän toimia, jotka <em>lisäävät epävakautta Ukrainassa</em>, ja sen <em>tukea vihamielisille hallituksille</em> etenkin Syyriassa ja Iranissa. Viittaus Ukrainaan sai yleisön osoittamaan suosiotaan. Suorasukaiseen tyyliinsä Trump kehotti Venäjää liittymään <em>vastuullisten kansakuntien joukkoon taistelemaan yhteisiä vihollisia vastaan ja puolustamaan sivistystä</em>.</p><p>Kehotettuaan Venäjää muuttamaan toimintaansa Trump varoitti vaarasta, jonka voi halutessaan nähdä viestinä Euroopan unionille. Viestejä oli epäilemättä muitakin, jos suostuu niitä ymmärtämään.</p><p><em>&ndash; &hellip;molemmin puolin Atlanttia kansalaisemme kohtaavat toisenkin vaaran, joka kuitenkin on lujasti valvonnassamme. Tämä vaara on joillekin näkymätön, mutta puolalaisille tuttu: hallintobyrokratian jatkuva kyttääjä (steady creep), joka kuihduttaa ihmisten elinvoiman ja hyvinvoinnin.</em></p><p>35-minuuttisessa puheessaan Trump ylisti Puolan saavutuksia natsismin ja kommunismin vastaisessa taistelussa, vakuutti Yhdysvaltain tukea ja kiitti Puolaa siitä, että se on yhtenä harvoista NATO-maista täysimääräisesti maksanut oman rahoitusosuutensa.</p><p><em>&ndash; Puola on yhtenä sitoutuneimmista NATO-jäsenistä ansainnut paikkansa Euroopan johtavana kansakuntana, joka on vahva, eheä ja vapaa. Vahva Puola on siunaus Euroopan kansoille ja he tietävät sen. Vahva Eurooppa on siunaus Lännelle ja koko maailmalle. </em></p><p>Niille, jotka ovat kritisoineet Trumpin hallinnon kovia kannanottoja kustannustaakan jakamiseksi reilummin (<em>fair share</em>), presidentti muistutti, että <em>Yhdysvallat on osoittanut, ei vain sanoissa, vaan myös toiminnassa, sitoutuneensa 5. artiklan keskinäiseen puolustusvelvoitteeseen</em>.</p><p><em>&ndash; Niin kauan kuin tunnemme historiamme, tiedämme miten rakentaa tulevaisuutta. Amerikkalaiset tietävät, että vapaiden, suvereenien ja itsenäisten kansakuntien vahva liittoutuma on vapautemme ja etujemme paras puolustus</em>, Trump tiivisti näkemyksensä NATO:sta &ndash; ja ehkä vähän muustakin.</p><p>Nämä asiat eivät suinkaan olleet puheen pääsisältö vaikka valtamediasta sen kuvan saattoi saada. Puheen merkityksen ja Yhdysvaltain presidentin vähättely johtuvat yksinkertaisesti puheen poliittisesta sisällöstä. Se ei miellytä vääristyneen suvaitsevaisuusideologian omaksunutta valtaeliittiä ja siihen samastuvaa valtamediaa.</p><p><strong>&rdquo;Onko Lännellä tahto selviytyä?&rdquo;</strong></p><p>Presidentin puhe sai filosofisen käänteen, kun hän arvioi rauhaa ja vakautta uhkaavia vaaroja, jotka eivät kohtaa vain Yhdysvaltoja ja Puolaa, vaan monia muitakin maita ympäri maailmaa.</p><p>Trump julisti, että meidän on Lännessä ensiarvoisen tärkeää puolustaa arvojamme, suojella rajojamme, varjella vahvoja perheitä ja turvata läntinen sivistys (<em>civilization</em>). Hän varoitti siitä, ettei läntistä kulttuuria voi puolustaa vain rahalla ja aseilla. Trump korosti puolustustahdon merkitystä: puolustaminen edellyttää tahtoa säilyttää ne arvot, jotka yhdistävät länsimaita.</p><p><em>&ndash; Meidän aikamme perustava kysymys on se: onko Lännellä tahto selviytyä?</em> <em>Onko meillä luottamus arvoihimme puolustaaksemme niitä hinnalla millä hyvänsä?</em> <em>Onko meillä tarpeeksi kunnioitusta kansalaisiamme kohtaan suojellaksemme rajojamme? Onko meillä halu ja rohkeus suojella sivistystämme niiltä, jotka haluavat horjuttaa sitä ja tuhota sen?</em>, Trump kysyi.</p><p>Hän viittasi läntisen sivistyksen ydinasiana perheeseen ja arvoihin, joihin juurrutaan kodeissa.</p><p><em>&ndash; Meillä voi olla suurimmat kansantaloudet ja tappavimmat aseet maailmassa, mutta ellei meillä ole vahvoja perheitä ja vahvoja arvoja, olemme heikkoja emmekä selviä</em>, Trump varoitti.</p><p>Presidentti korosti sitä, että läntiset arvot perustuvat uskontoon &ndash; uskontoon, jonka juuret ovat juutalaiskristillisessä kulttuurissa &ndash; ja muistutti tukahduttamisyritysten epäonnistumisesta.</p><p><em>&ndash; Kun seison tänään tämän hämmästyttävän väen, tämän uskollinen kansan edessä, voimme edelleen kuulla äänet, jotka kaikuvat läpi historian. Heidän viestinsä on yhtä totta tänään kuin koskaan. Puolan kansa, ihmiset Amerikassa ja Euroopassa huutavat yhä: &quot;Haluamme Jumalan.&quot;</em></p><p>Jumala kuuluu &rdquo;poliittisesti epäkorrekteihin&rdquo; asioihin, joista maallistunut valtaeliitti etenkin Euroopassa haluaisi visusti vaiettavan &ndash; varsinkin, jos se liitetään kristilliseen viitekehykseen. Trump ei kuitenkaan arkaile puhua suoraan.</p><p><strong>Läntisten arvojen puolustamisen välttämättömyys </strong></p><p>Trump puolusti läntisiä arvoja ja <em>kulttuurin, uskon ja perinteiden siteitä, jotka tekevät meistä sen keitä olemme</em> sekä varotti voimista, jotka uhkaavat heikentää niitä.</p><p>&ndash; <em>Amerikkalaiset, puolalaiset ​​ja Euroopan kansat arvostavat yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta (sovereignty). Meidän on toimittava yhdessä kohdatessamme voimia, jotka uhkaavat ajan myötä heikentää näitä arvoja ja poistaa kulttuurin, uskon ja perinteiden siteet, jotka tekevät meistä sen keitä olemme. Näin on tehtävä riippumatta siitä, tulevatko ne [voimat] sisä- tai ulkopuolelta, Etelästä tai Idästä. Ellei niihin puututa, nämä voimat heikentävät rohkeuttamme, uuvuttavat henkemme ja veltostuttavat tahtomme puolustaa itseämme ja yhteiskuntaamme</em>, Trump varoitti ja jatkoi länsimaisen identiteetin merkityksestä.</p><p><em>&ndash; Ja ellemme unohda, keitä olemme, emme voi sortua. Amerikkalaiset eivät koskaan unohda. Euroopan kansat eivät koskaan unohda. Olemme nopein ja mahtavin yhteisö. Mikään ei vedä vertoja kansakuntiemme yhteisölle. Maailma ei koskaan ole tuntenut mitään tällaista kuin kansakuntiemme yhteisö on</em>, Trump ylisti länsimaita.</p><p>Yhdysvaltain presidentti ei viitannut epämääräisesti &rdquo;yhteiseen arvopohjaan&rdquo; tai &rdquo;ihmisarvon jakamattomuuteen&rdquo; vaan määritteli arvot, joihin länsimaisen kulttuurin menestys perustuu.</p><p><em>&ndash; Arvostamme laillisuutta (rule of law) ja suojelemme sanan- ja ilmaisun vapautta. Voimaannutamme naiset yhteiskuntamme ja menestyksemme tukipilareiksi. Asetamme uskon ja perheen, emme Valtiota ja byrokratiaa, elämämme keskukseksi. &hellip; Ja ennen kaikkea, arvostamme jokaisen ihmiselämän arvokkuutta, puolustamme jokaisen oikeuksia ja jaamme jokaisen sielun toiveen elää vapaudessa.</em></p><p>Trump korosti myös kansanvallan tärkeyttä länsimaita yhdistävänä tekijänä.</p><p><em>&ndash; Tällä mahtavalla kansakuntien yhteisöllä on jotain muutakin yhteistä: Se on kansa, eivätkä vallanpitäjät, joka niistä jokaisessa on aina muodostanut perustan vapaudelle ja kulmakiven puolustukselle</em>, muistutti Trump demokratian merkityksestä.</p><p>Hänen mukaansa koko läntisen kulttuurin olemassaolo riippuu sen arvojen säilyttämisestä.</p><p><em>&ndash; Nämä ovat korvaamattomia siteitä, jotka solmivat meidät yhteen kansakuntina, liittolaisina ja sivilisaationa &hellip; sitä mitä olemme esivanhemmiltamme perineet, meillä ei ole koskaan aiemmin ollut tässä määrin. Ja ellemme onnistu sitä säilyttämään, ei sitä enää koskaan eikä ikinä ole. Joten meillä ei ole varaa epäonnistua. </em></p><p><strong>Länttä ja sen arvoja uhkaa radikaali islam</strong></p><p>Fasismi ja kommunismi ovat hävinneet, mutta Trumpin mukaan tänään turvallisuuteemme ja elämäntapaamme Lännessä kohdistuu uusia uhkia. Presidentti on toistuvasti sanonut, että Yhdysvalloilla on oikeus ottaa maahanmuuttajia, jotka &quot;haluavat rakastaa maatamme&quot;. Radikaalin islamin uhka korostaa tarvetta toivottaa tervetulleeksi uudet kansalaiset, <em>jotka jakavat arvomme ja rakastavat kansaamme</em>, mutta sulkemaan rajat <em>kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä</em>.<br /><br /><em>&ndash; </em><em>Tämä maanosa [Eurooppa] ei enää kohtaa kommunismin haamua. &hellip;&nbsp;</em><em>Kohtaamme toisen alistavan ideologian &ndash; sellaisen, joka pyrkii viemään terrorismia ja ekstrimismiä ympäri maailmaa. Amerikka ja Eurooppa ovat kärsineet yhden terroristi-iskun toisensa jälkeen. Aiomme saada sen loppumaan!</em></p><p>Edes ne, jotka suvaitsevaisuusideologiansa takia toivovat voivansa olla välittämättä tästä uhkasta, eivät enää voi niin tehdä. Trump muistutti Saudi-Arabiassa pitämästään puheesta, jossa hän pyysi yli 50 muslimimaan johtajaa yhdistymään <em>ajaakseen ulos islamilaisen terrorismin ja ekstrimismin, joka uhkaa koko ihmiskuntaa</em>.</p><p><em>&ndash; Meidän on yhtenäisesti vastustettava yhteisiä vihollisia ajaaksemme heidät pois alueelta, poistaaksemme heidän rahoituksensa, heidän verkostonsa ja kaiken ideologisen tuen mitä heillä saattaa olla.</em></p><p>Trump totesi, että näiden vihollisten takia on oltava varovaisia keitä keskuuteemme päästämme.</p><p>&ndash; <em>Vaikka toivotamme aina tervetulleiksi uudet kansalaiset, joilla on samat arvot ja jotka rakastavat kansaamme, rajamme ovat aina suljettuja kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä. Taistelemme ankarasti radikaalia islamilaista terrorismia vastaan ja me voittamme. Emme voi hyväksyä niitä, jotka torjuvat arvomme ja käyttävät vihaa oikeuttaakseen viattomiin kohdistuvan väkivallan</em>, Trump vakuutti.</p><p>Presidentti muistutti siitä, että läntisen kulttuurin pelastamisesta on maksettu kallis hinta ja jokaisen sukupolven on tehtävä osansa sen säilymiseksi. Taistelua käydään mielissämme.</p><p><em>&ndash; Nuo sankarit [Varsovan kansannousun] muistuttavat meitä siitä, että Länsi on pelastettu patrioottien verellä; että jokaisen sukupolven täytyy nousta ja tehdä osansa sen pelastamiseksi ja että jokainen askel maata ja jokainen viimeinen tuumakin sivilisaatiota on puolustamisen arvoinen aina kuolemaan asti. Oma taistelumme Lännen puolesta ei ala taistelukentällä &ndash; se alkaa mielissämme, tahdossamme ja sielussamme</em>, Trump korosti.</p><p><strong>Läntisen maailman johtajuus</strong></p><p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Oswald_Spengler">Spenglermäisestä</a> kohtalonuskosta tai pessimismistä Trumpia tuskin voi syyttää. Yhdysvaltain presidenttinä hän pyrki luomaan uskoa läntisen valtakulttuurin menestyksen jatkumiseen.</p><p><em>&ndash; Niin kuin ei Puolaa voitu nujertaa, julistan tänään maailman kuullen, että Länsi ei koskaan, eikä ikinä nujerru. Arvomme säilyvät. Ihmisemme menestyvät. Ja sivistyksemme voittaa.</em></p><p>Kellekään ei pitäisi olla epäselvää, ettei puhe ollut tarkoitettu vain puolalaisille vaan vähintään yhtä paljon muullekin Euroopalle. Yhdysvaltain presidentti halusi esiintyä siinä &rdquo;vapaan maailman johtajana&rdquo; mikä kenties ärsyttää EU-eliittiä. Hänellä on siihen kuitenkin täysi oikeus, ellei jopa velvollisuus.</p><p>Ei olisi ensimmäinen eikä toinen kerta kun eurooppalaiset ovat saaneet maanosansa asiat sekaisen tavalla, joka uhkaa läntistä sivistystä. Ilman amerikkalaisten apua tuskin olisi selvitty.</p><p>Puheessaan Trump sanoi sen, minkä suurin osa Euroopan kansoista on todennäköisesti huomannut: olemme sodassa, joka murentaa länsimaisen yhteiskunnan perusteita. Mutta soittaako hän hälytyskelloja Lännelle liian myöhään?</p><p>Trumpiin verrattuna useimmat EU-johtajat ovat kuin sinisilmäisiä <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain">chamberlaineja</a>, jotka uskottelevat itselleen ja muille, että pahuus voidaan kesyttää heidän suvaitsevaisuuspolitiikallaan. Niin kuin brittipääministeri toisen maailmansodan aattona uhrasi natseille alueita ja viattomia ihmisiä (näiltä kysymättä), EU-johtajat uhraavat alueita ja ihmisiä ideologialle, jonka tuhovoima on vielä hirveämpi.</p><p>Yhdysvaltain presidentti osoitti johtajuutta, johon keskeisten EU-maiden johtajat näyttävät olevan täysin kykenemättömiä.</p><p><strong>Petteri Hiienkoski</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lähteitä ja lisätietoja:</strong></p><p><a href="http://www.ts.fi/uutiset/maailma/3574992/Erkki+Tuomioja+Trumpin+puheesta+avustajien+kyna+nakyy+terrorismikannassa+sodanjulistusuhoa">&quot;Erkki Tuomioja Trumpin puheesta: avustajien kynä näkyy, terrorismikannassa &quot;sodanjulistusuhoa&quot;.&quot; Markku Uhari. <em>Lännen Media</em> 6.7.2017.</a></p><p><a href="https://www.aamulehti.fi/kotimaa/matti-vanhanen-ihmetteli-trumpin-puhetta-puheessa-ei-kasitelty-euroopan-unionia-juurikaan-200250101/">&quot;Matti Vanhanen ihmetteli Trumpin puhetta: &quot;Puheessa ei käsitelty Euroopan unionia juurikaan&quot;.&quot; Markku Uhari. <em>Aamulehti</em> 06.07.2017.</a></p><p><a href="https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sipila-hallitusyhteistyo-halla-ahon-kanssa-kaatui-arvojen-eroihin-ja-johtamistapaan/rLrY6t4T">&quot;Sipilä: Hallitusyhteistyö Halla-ahon kanssa kaatui arvojen eroihin ja johtamistapaan&quot; <em>Kauppalehti</em> 12.6.2017.</a></p><p><a href="http://edition.cnn.com/2017/07/06/opinions/trump-poland-speech-opinion-zelizer/index.html">&quot;Trump gave a good speech. What&#39;s next?&quot; By Julian Zelizer Political Analyst. <em>CNN</em> July 6, 2017.</a></p><p><a href="https://www.wsj.com/articles/trumps-defining-speech-1499382025">&quot;Trump&rsquo;s Defining Speech: In Poland, he asks the West to defend its values of faith and freedom.&quot; <em>The Wall Street Journal</em> July 6, 2017 7:00 p.m.</a></p><p><a href="http://www.foxnews.com/opinion/2017/07/06/trump-speech-in-poland-reagan-is-nodding.html">&quot;Trump speech in Poland -- Reagan is nodding&quot;. By Robert Charles. <em>Fox News </em>Published July 06, 2017.</a></p><p><a href="http://edition.cnn.com/2017/07/06/politics/trump-speech-poland-transcript/index.html">&quot;Trump&#39;s speech in Warsaw (full transcript, video).&quot; <em>CNN</em>. Updated 1348 GMT (2148 HKT) July 6, 2017.</a></p><p><strong>Samasta aihepiiristä:</strong></p><p><a href="http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237434-kulttuurien-yhteentormays-manchesterilaiseen-tapaan">&quot;Kulttuurien yhteentörmäys manchesterilaiseen tapaan&quot; <em>US Puheenvuoro</em> 25.5.2017.</a></p><p><a href="http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/236938-muhammedin-profetia-jarkyttaa-tanskanmaalla-miksi-valtamedia-vaikenee">&quot;Muhammedin profetia järkyttää Tanskanmaalla: miksi valtamedia vaikenee&quot; <em>US Puheenvuoro</em> 13.5.2017.</a></p><p><a href="http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233202-demokratian-nakertajat-helsingin-ydinkeskustassa">&quot;Demokratian nakertajat Helsingin ydinkeskustassa&quot; <em>US Puheenvuoro</em> 12.3.2017.</a></p><p><a href="http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232386-hajoaako-eu-trumpin-ja-putinin-jalkoihin">&quot;Hajoaako EU Trumpin ja Putinin jalkoihin?&quot; <em>US Puheenvuoro </em>1.3.2017</a>.</p><p><a href="http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230837-trumpin-paheksunta-ja-lansimaisen-kulttuurin-murros">&quot;Trumpin paheksunta ja länsimaisen kulttuurin murros&quot; <em>US Puheenvuoro </em>4.2.2017.</a></p><p><a href="http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230667-lansimaiden-perikato-lahenee-oletko-valmis">&quot;Länsimaiden perikato lähenee &ndash; oletko valmis?&quot;<em> US Puheenvuoro </em>3.2.2017.</a></p><p><a href="http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225844-demokratian-oppitunti-amerikkalaiseen-tapaan">&quot;Demokratian oppitunti amerikkalaiseen tapaan&quot;<em> US Puheenvuoro</em> 10.11.2016.</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hallituspuolueiden johtajat esittivät tunnetut ”arvopuheensa” syrjäyttäessään Jussi Halla-ahon (ps.) hallitusyhteistyön ulkopuolelle. Suomen valtaeliitti ei ole ainoa, joka on puhunut arvojen ja yhteisen arvopohjan merkityksestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti torstaina 6.7.2017 Puolassa puheen, jossa hän korosti läntisten arvojen ja niiden puolustamisen tärkeyttä.

Linjapuhe jota valtaeliitti ei olisi halunnut kuulla

Yhdysvalloissa puhetta on merkittävyydessään verrattu muun muassa presidentti Reaganin puheeseen, jossa tämä kehotti Gorbatsovia purkamaan Berliinin muurin. – Arvio lienee liioitteleva. Aika näyttää. Reaganin puheita ei Suomessa silloin arvostettu. Sama taitaa toistua Trumpin puheen kohdalla.

The Wall Street Journal kutsui pääkirjoituksessaan sitä "määritteleväksi puheeksi" (defining speech) sekä "määrätietoiseksi ja vakuuttavaksi länsimaisen kulttuurin (tradition) puolustukseksi". Jopa Trumpin jyrkimpiin vastustajiin luettava uutiskanava CNN joutui myöntämään, että puhe oli ”hyvin muotoiltu ja hyvin esitetty" (well-crafted and well-delivered), "vakuuttava” (eloquent) ja presidentin parhaita.

Suomessa puheen viestiä on vääristelty ja merkitystä vähätelty. Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhasen (kesk.) mukaan puhe oli suunnattu ”selkeästi puolalaisille”. Hänen mielestään ei pidä liikaa katsoa sitä Euroopalle suunnattuna puheena.

Syy merkityksen vähättelyyn liittynee siihen, että Puheessa ei oikein käsitelty Euroopan unionia juurikaan. Aamulehden mukaan Kepun presidenttiehdokas olisi näet halunnut Trumpin korostavan, että heille on tärkeää, että on olemassa toimintakykyinen ja vahva Euroopan unioni. Toiveen esittäneeltä ulkoasiainvaliokunnan vetäjältä lienee jääneet aika monet kotiläksyt Yhdysvaltain presidentin osalta tekemättä.

Ei liene yllätys, että vielä penseämmin puheeseen suhtautui entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.). Hän ei pitänyt puhetta poliittisesti niin merkittävänä, että sen pohjalta kannattaisi tehdä laajoja johtopäätöksiä. Vähättelevä suhtautuminen kohdistui presidenttiin henkilönä.

– Tämä on tällaista sekavaa, osittain avustajien valmistelemaa tekstiä, jossa hehkutetaan Puola-suhdetta ilman mitään erityistä konkreettista sisältöä. Sitten on aina välillä tätä Trumpin tajunnanvirtaa, totesi entinen ulkoministeri vähemmän diplomaattisesti Lännen Median mukaan.

Arviossaan, jonka mukaan puheessa oli ”sodanjulistusuhoa”, pasifistipoliitikko oli oikeilla jäljillä. ”Sodan” luonnetta hän ei kuitenkaan näytä käsittävän. Mistään sodan aloittamisesta eli sodanjulistuksesta puheessa ei myöskään ollut kysymys.

NATO ja Venäjän arvostelu eivät pääsisältöä

Trump ei puheessaan ainoastaan toistanut niitä ulkopoliittisia suuntaviivoja, joiden ymmärtäminen tuntuu edelleen olevan joillekin vaikeaa. Hän myös määritteli maailmanpoliittisen agendan ja sen kulttuurisen ja strategisen viitekehyksen, mihin hän Yhdysvallat ja Euroopan siinä sijoittaa. Yhtymäkohdat huntingtonilaiseen kulttuurien väliseen kamppailuun (clash of civilizations) ovat ilmeiset.

Suomessa huomio on kiinnitetty lähinnä siihen, että Trump toisti sitoutumisen NATO:n yhteiseen puolustukseen ja kritisoi Venäjää. Valikoivuus johtunee valtamedian levittämistä valeuutisista, joiden mukaan Trumpin pitäisi olla Kremlin agentti ja presidentti Putinin ”sätkynukke”. 

Trump arvosteli kovasanaisesti Venäjän toimia, jotka lisäävät epävakautta Ukrainassa, ja sen tukea vihamielisille hallituksille etenkin Syyriassa ja Iranissa. Viittaus Ukrainaan sai yleisön osoittamaan suosiotaan. Suorasukaiseen tyyliinsä Trump kehotti Venäjää liittymään vastuullisten kansakuntien joukkoon taistelemaan yhteisiä vihollisia vastaan ja puolustamaan sivistystä.

Kehotettuaan Venäjää muuttamaan toimintaansa Trump varoitti vaarasta, jonka voi halutessaan nähdä viestinä Euroopan unionille. Viestejä oli epäilemättä muitakin, jos suostuu niitä ymmärtämään.

– …molemmin puolin Atlanttia kansalaisemme kohtaavat toisenkin vaaran, joka kuitenkin on lujasti valvonnassamme. Tämä vaara on joillekin näkymätön, mutta puolalaisille tuttu: hallintobyrokratian jatkuva kyttääjä (steady creep), joka kuihduttaa ihmisten elinvoiman ja hyvinvoinnin.

35-minuuttisessa puheessaan Trump ylisti Puolan saavutuksia natsismin ja kommunismin vastaisessa taistelussa, vakuutti Yhdysvaltain tukea ja kiitti Puolaa siitä, että se on yhtenä harvoista NATO-maista täysimääräisesti maksanut oman rahoitusosuutensa.

– Puola on yhtenä sitoutuneimmista NATO-jäsenistä ansainnut paikkansa Euroopan johtavana kansakuntana, joka on vahva, eheä ja vapaa. Vahva Puola on siunaus Euroopan kansoille ja he tietävät sen. Vahva Eurooppa on siunaus Lännelle ja koko maailmalle.

Niille, jotka ovat kritisoineet Trumpin hallinnon kovia kannanottoja kustannustaakan jakamiseksi reilummin (fair share), presidentti muistutti, että Yhdysvallat on osoittanut, ei vain sanoissa, vaan myös toiminnassa, sitoutuneensa 5. artiklan keskinäiseen puolustusvelvoitteeseen.

– Niin kauan kuin tunnemme historiamme, tiedämme miten rakentaa tulevaisuutta. Amerikkalaiset tietävät, että vapaiden, suvereenien ja itsenäisten kansakuntien vahva liittoutuma on vapautemme ja etujemme paras puolustus, Trump tiivisti näkemyksensä NATO:sta – ja ehkä vähän muustakin.

Nämä asiat eivät suinkaan olleet puheen pääsisältö vaikka valtamediasta sen kuvan saattoi saada. Puheen merkityksen ja Yhdysvaltain presidentin vähättely johtuvat yksinkertaisesti puheen poliittisesta sisällöstä. Se ei miellytä vääristyneen suvaitsevaisuusideologian omaksunutta valtaeliittiä ja siihen samastuvaa valtamediaa.

”Onko Lännellä tahto selviytyä?”

Presidentin puhe sai filosofisen käänteen, kun hän arvioi rauhaa ja vakautta uhkaavia vaaroja, jotka eivät kohtaa vain Yhdysvaltoja ja Puolaa, vaan monia muitakin maita ympäri maailmaa.

Trump julisti, että meidän on Lännessä ensiarvoisen tärkeää puolustaa arvojamme, suojella rajojamme, varjella vahvoja perheitä ja turvata läntinen sivistys (civilization). Hän varoitti siitä, ettei läntistä kulttuuria voi puolustaa vain rahalla ja aseilla. Trump korosti puolustustahdon merkitystä: puolustaminen edellyttää tahtoa säilyttää ne arvot, jotka yhdistävät länsimaita.

– Meidän aikamme perustava kysymys on se: onko Lännellä tahto selviytyä? Onko meillä luottamus arvoihimme puolustaaksemme niitä hinnalla millä hyvänsä? Onko meillä tarpeeksi kunnioitusta kansalaisiamme kohtaan suojellaksemme rajojamme? Onko meillä halu ja rohkeus suojella sivistystämme niiltä, jotka haluavat horjuttaa sitä ja tuhota sen?, Trump kysyi.

Hän viittasi läntisen sivistyksen ydinasiana perheeseen ja arvoihin, joihin juurrutaan kodeissa.

– Meillä voi olla suurimmat kansantaloudet ja tappavimmat aseet maailmassa, mutta ellei meillä ole vahvoja perheitä ja vahvoja arvoja, olemme heikkoja emmekä selviä, Trump varoitti.

Presidentti korosti sitä, että läntiset arvot perustuvat uskontoon – uskontoon, jonka juuret ovat juutalaiskristillisessä kulttuurissa – ja muistutti tukahduttamisyritysten epäonnistumisesta.

– Kun seison tänään tämän hämmästyttävän väen, tämän uskollinen kansan edessä, voimme edelleen kuulla äänet, jotka kaikuvat läpi historian. Heidän viestinsä on yhtä totta tänään kuin koskaan. Puolan kansa, ihmiset Amerikassa ja Euroopassa huutavat yhä: "Haluamme Jumalan."

Jumala kuuluu ”poliittisesti epäkorrekteihin” asioihin, joista maallistunut valtaeliitti etenkin Euroopassa haluaisi visusti vaiettavan – varsinkin, jos se liitetään kristilliseen viitekehykseen. Trump ei kuitenkaan arkaile puhua suoraan.

Läntisten arvojen puolustamisen välttämättömyys

Trump puolusti läntisiä arvoja ja kulttuurin, uskon ja perinteiden siteitä, jotka tekevät meistä sen keitä olemme sekä varotti voimista, jotka uhkaavat heikentää niitä.

Amerikkalaiset, puolalaiset ​​ja Euroopan kansat arvostavat yksilönvapautta ja itsemääräämisoikeutta (sovereignty). Meidän on toimittava yhdessä kohdatessamme voimia, jotka uhkaavat ajan myötä heikentää näitä arvoja ja poistaa kulttuurin, uskon ja perinteiden siteet, jotka tekevät meistä sen keitä olemme. Näin on tehtävä riippumatta siitä, tulevatko ne [voimat] sisä- tai ulkopuolelta, Etelästä tai Idästä. Ellei niihin puututa, nämä voimat heikentävät rohkeuttamme, uuvuttavat henkemme ja veltostuttavat tahtomme puolustaa itseämme ja yhteiskuntaamme, Trump varoitti ja jatkoi länsimaisen identiteetin merkityksestä.

– Ja ellemme unohda, keitä olemme, emme voi sortua. Amerikkalaiset eivät koskaan unohda. Euroopan kansat eivät koskaan unohda. Olemme nopein ja mahtavin yhteisö. Mikään ei vedä vertoja kansakuntiemme yhteisölle. Maailma ei koskaan ole tuntenut mitään tällaista kuin kansakuntiemme yhteisö on, Trump ylisti länsimaita.

Yhdysvaltain presidentti ei viitannut epämääräisesti ”yhteiseen arvopohjaan” tai ”ihmisarvon jakamattomuuteen” vaan määritteli arvot, joihin länsimaisen kulttuurin menestys perustuu.

– Arvostamme laillisuutta (rule of law) ja suojelemme sanan- ja ilmaisun vapautta. Voimaannutamme naiset yhteiskuntamme ja menestyksemme tukipilareiksi. Asetamme uskon ja perheen, emme Valtiota ja byrokratiaa, elämämme keskukseksi. … Ja ennen kaikkea, arvostamme jokaisen ihmiselämän arvokkuutta, puolustamme jokaisen oikeuksia ja jaamme jokaisen sielun toiveen elää vapaudessa.

Trump korosti myös kansanvallan tärkeyttä länsimaita yhdistävänä tekijänä.

– Tällä mahtavalla kansakuntien yhteisöllä on jotain muutakin yhteistä: Se on kansa, eivätkä vallanpitäjät, joka niistä jokaisessa on aina muodostanut perustan vapaudelle ja kulmakiven puolustukselle, muistutti Trump demokratian merkityksestä.

Hänen mukaansa koko läntisen kulttuurin olemassaolo riippuu sen arvojen säilyttämisestä.

– Nämä ovat korvaamattomia siteitä, jotka solmivat meidät yhteen kansakuntina, liittolaisina ja sivilisaationa … sitä mitä olemme esivanhemmiltamme perineet, meillä ei ole koskaan aiemmin ollut tässä määrin. Ja ellemme onnistu sitä säilyttämään, ei sitä enää koskaan eikä ikinä ole. Joten meillä ei ole varaa epäonnistua.

Länttä ja sen arvoja uhkaa radikaali islam

Fasismi ja kommunismi ovat hävinneet, mutta Trumpin mukaan tänään turvallisuuteemme ja elämäntapaamme Lännessä kohdistuu uusia uhkia. Presidentti on toistuvasti sanonut, että Yhdysvalloilla on oikeus ottaa maahanmuuttajia, jotka "haluavat rakastaa maatamme". Radikaalin islamin uhka korostaa tarvetta toivottaa tervetulleeksi uudet kansalaiset, jotka jakavat arvomme ja rakastavat kansaamme, mutta sulkemaan rajat kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä.

Tämä maanosa [Eurooppa] ei enää kohtaa kommunismin haamua. … Kohtaamme toisen alistavan ideologian – sellaisen, joka pyrkii viemään terrorismia ja ekstrimismiä ympäri maailmaa. Amerikka ja Eurooppa ovat kärsineet yhden terroristi-iskun toisensa jälkeen. Aiomme saada sen loppumaan!

Edes ne, jotka suvaitsevaisuusideologiansa takia toivovat voivansa olla välittämättä tästä uhkasta, eivät enää voi niin tehdä. Trump muistutti Saudi-Arabiassa pitämästään puheesta, jossa hän pyysi yli 50 muslimimaan johtajaa yhdistymään ajaakseen ulos islamilaisen terrorismin ja ekstrimismin, joka uhkaa koko ihmiskuntaa.

– Meidän on yhtenäisesti vastustettava yhteisiä vihollisia ajaaksemme heidät pois alueelta, poistaaksemme heidän rahoituksensa, heidän verkostonsa ja kaiken ideologisen tuen mitä heillä saattaa olla.

Trump totesi, että näiden vihollisten takia on oltava varovaisia keitä keskuuteemme päästämme.

Vaikka toivotamme aina tervetulleiksi uudet kansalaiset, joilla on samat arvot ja jotka rakastavat kansaamme, rajamme ovat aina suljettuja kaikenlaiselta terrorismilta ja ekstrimismiltä. Taistelemme ankarasti radikaalia islamilaista terrorismia vastaan ja me voittamme. Emme voi hyväksyä niitä, jotka torjuvat arvomme ja käyttävät vihaa oikeuttaakseen viattomiin kohdistuvan väkivallan, Trump vakuutti.

Presidentti muistutti siitä, että läntisen kulttuurin pelastamisesta on maksettu kallis hinta ja jokaisen sukupolven on tehtävä osansa sen säilymiseksi. Taistelua käydään mielissämme.

– Nuo sankarit [Varsovan kansannousun] muistuttavat meitä siitä, että Länsi on pelastettu patrioottien verellä; että jokaisen sukupolven täytyy nousta ja tehdä osansa sen pelastamiseksi ja että jokainen askel maata ja jokainen viimeinen tuumakin sivilisaatiota on puolustamisen arvoinen aina kuolemaan asti. Oma taistelumme Lännen puolesta ei ala taistelukentällä – se alkaa mielissämme, tahdossamme ja sielussamme, Trump korosti.

Läntisen maailman johtajuus

Spenglermäisestä kohtalonuskosta tai pessimismistä Trumpia tuskin voi syyttää. Yhdysvaltain presidenttinä hän pyrki luomaan uskoa läntisen valtakulttuurin menestyksen jatkumiseen.

– Niin kuin ei Puolaa voitu nujertaa, julistan tänään maailman kuullen, että Länsi ei koskaan, eikä ikinä nujerru. Arvomme säilyvät. Ihmisemme menestyvät. Ja sivistyksemme voittaa.

Kellekään ei pitäisi olla epäselvää, ettei puhe ollut tarkoitettu vain puolalaisille vaan vähintään yhtä paljon muullekin Euroopalle. Yhdysvaltain presidentti halusi esiintyä siinä ”vapaan maailman johtajana” mikä kenties ärsyttää EU-eliittiä. Hänellä on siihen kuitenkin täysi oikeus, ellei jopa velvollisuus.

Ei olisi ensimmäinen eikä toinen kerta kun eurooppalaiset ovat saaneet maanosansa asiat sekaisen tavalla, joka uhkaa läntistä sivistystä. Ilman amerikkalaisten apua tuskin olisi selvitty.

Puheessaan Trump sanoi sen, minkä suurin osa Euroopan kansoista on todennäköisesti huomannut: olemme sodassa, joka murentaa länsimaisen yhteiskunnan perusteita. Mutta soittaako hän hälytyskelloja Lännelle liian myöhään?

Trumpiin verrattuna useimmat EU-johtajat ovat kuin sinisilmäisiä chamberlaineja, jotka uskottelevat itselleen ja muille, että pahuus voidaan kesyttää heidän suvaitsevaisuuspolitiikallaan. Niin kuin brittipääministeri toisen maailmansodan aattona uhrasi natseille alueita ja viattomia ihmisiä (näiltä kysymättä), EU-johtajat uhraavat alueita ja ihmisiä ideologialle, jonka tuhovoima on vielä hirveämpi.

Yhdysvaltain presidentti osoitti johtajuutta, johon keskeisten EU-maiden johtajat näyttävät olevan täysin kykenemättömiä.

Petteri Hiienkoski

 

Lähteitä ja lisätietoja:

"Erkki Tuomioja Trumpin puheesta: avustajien kynä näkyy, terrorismikannassa "sodanjulistusuhoa"." Markku Uhari. Lännen Media 6.7.2017.

"Matti Vanhanen ihmetteli Trumpin puhetta: "Puheessa ei käsitelty Euroopan unionia juurikaan"." Markku Uhari. Aamulehti 06.07.2017.

"Sipilä: Hallitusyhteistyö Halla-ahon kanssa kaatui arvojen eroihin ja johtamistapaan" Kauppalehti 12.6.2017.

"Trump gave a good speech. What's next?" By Julian Zelizer Political Analyst. CNN July 6, 2017.

"Trump’s Defining Speech: In Poland, he asks the West to defend its values of faith and freedom." The Wall Street Journal July 6, 2017 7:00 p.m.

"Trump speech in Poland -- Reagan is nodding". By Robert Charles. Fox News Published July 06, 2017.

"Trump's speech in Warsaw (full transcript, video)." CNN. Updated 1348 GMT (2148 HKT) July 6, 2017.

Samasta aihepiiristä:

"Kulttuurien yhteentörmäys manchesterilaiseen tapaan" US Puheenvuoro 25.5.2017.

"Muhammedin profetia järkyttää Tanskanmaalla: miksi valtamedia vaikenee" US Puheenvuoro 13.5.2017.

"Demokratian nakertajat Helsingin ydinkeskustassa" US Puheenvuoro 12.3.2017.

"Hajoaako EU Trumpin ja Putinin jalkoihin?" US Puheenvuoro 1.3.2017.

"Trumpin paheksunta ja länsimaisen kulttuurin murros" US Puheenvuoro 4.2.2017.

"Länsimaiden perikato lähenee – oletko valmis?" US Puheenvuoro 3.2.2017.

"Demokratian oppitunti amerikkalaiseen tapaan" US Puheenvuoro 10.11.2016.

]]>
20 http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239914-taistelu-lantisten-arvojen-puolustamiseksi#comments Donald Trump USA:n presidentti Länsimainen kulttuuri Läntinen arvoyhteisö Radikaali islam Sivilisaation loppu Mon, 10 Jul 2017 04:16:04 +0000 Petteri Hiienkoski http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239914-taistelu-lantisten-arvojen-puolustamiseksi
Murskataan suurmoskeijahanke demokratialla ja sosialidemokraattisilla arvoilla http://kamalpalanijafi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235651-murskataan-suurmoskeijahanke-demokratialla-ja-sosialidemokraattisilla-arvoilla <p>On hyvinkin ymmärrettävää, että ihmiset suhtautuvat kriittisesti ja kielteisesti Helsinkiin kaavailtuun suurmoskeijahankkeeseen. Kriittistä ääntä tulee yhtä lailla Suomen maltillisista muslimiyhteisöistä. Monilla on edelleenkin huoli siitä, että mistä voisimme tietää, että suurmoskeijan rahoittajat edustavat rauhaa ja suvaitsevaisia suuntauksia? Jos täällä asiat ovat haasteellisia, niin miettikää sitä, että Bahrainissa toimittajakaan ei saa kysyä ja selvitellä vapaasti asioita. Kuinka moni on tietoinen siitä, että Bahrainissa lehdet eivät saa käsitellä sitä, miten rikkaus jakautuu eikä sitä, miten erilaiset henkilöt ja viranomaiset hallitsevat maata. Alueen laajemmista ristiriidoista ja yleisestikin isoista epäkohdista pitää kaikissa tapauksissa vaieta Bahrainissa. Kyllä, suurmoskeijan rahoitus tulee tämmöisestä maasta. Kuningaskunta ei sijoita rahaa mihinkään ilman tarkoitusperää. Milloin Bahrain tai esimerkiksi Saudi-Arabia on todistanut olevansa luotettava taho? Ei milloinkaan. Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Helsingin valtuusto &ndash; Pormestari &ndash; Pia Jardi</strong></p> <p>Kokoomuksen suurimman puolueen asema ja Jan Vapaavuoren pormestaripaikka tulee merkittävällä tavalla heikentämään suurmoskeijahankkeen toteutumismahdollisuuksia. Pia Jardille sanoisin sen, että älä puhu muitten muslimien puolesta, vaan itsesi puolesta ainoastaan. Hankettanne on vastustamassa minun lisäksi monet muslimit. Mitä haluaisitte heille sanoa? Samaan aikaan on pakko sanoa, että on hyvin kyseenalaista ja tekopyhää, että diktaattorivaltioitten (Bahrain ja muut rikkaat arabivaltiot) rahoitukset eivät tunne olevan sinulle millään tavalla ongelma, mutta Jan Vapaavuoren äänimäärän perusteella ja hänen kielteinen kanta suurmoskeijaan riittää sinulle haukkumaan häntä diktaattoriksi. Erittäin kyseenalaista ja tekopyhää.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ratkaisu - Suositaan kotimaisia imaameja ja luodaan toimiva valvonta:</strong></p> <p>Moskeijat ovat monille muslimeille tärkeä siinä missä kristityillekin kirkko. Miten varmistamme sen, että imaamit ja muut korkea arvoiset saarnaajat tekevät kaikkensa radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi? Mitä imaamit tekevät, jos he kohtaavat radikalisoituneen ihmisen? Nykyiset imaamit eivät ole koulutettu sellaisiin tehtäviin. Miten pidämme huolen siitä, että imaamit jakavat sellaista islamtietoa, joka pohjautuu rauhaan, erilaisuuden kunnioittamiseen ja ennen kaikkea Suomen lain vaalimiseen? Muslimiyhteisöjä ei saa syyllistää, mutta se on sanomattakin selvää, että heidän on otettava suurempi vastuu radikalismin ennaltaehkäisemisessä. Miettikää hetken sellaista tilannetta, että rasismiin ennaltaehkäisemistyössä olisi vain tummaihoisia ihmisiä. Siinä ei olisi mitään järkeä ja siksi muslimiyhteisöjenkin on kannettava suurempaa vastuu ennaltaehkäisevässä työssä.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vaihtoehdot - Toimenpiteet:</strong></p> <ol><li>Imaamiksi pitäisi kouluttautua Suomessa samalla tavalla, kuin kristinuskossa papiksi kouluttautuneet. Imaamikoulutukseen sisältyisi vahvasti Suomen lakien tuntemus ja opettaminen. Länsimaalaisten arvojen on oltava keskeisessä roolissa imaamien saarnoissa ja opetuksissa. Länsimaalaisille arvoilla tarkoitan ihmisoikeuksia, rauhaa, erilaisten ihmisten kunnioittamista, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Näin varmistaisimme, että kuka tahansa ei voisi ryhtyä imaamiksi ja näin estäisimme poliittisen islamin edustajia tekemästä imaamien työtä muslimiyhteisöissämme.</li><li>Imaamien, pappien ja muitten uskontokuntien saarnaajia alettaisiin valvoa. Tämä palvelisi kaikkein parhaiten maallistuneita muslimeja, jotka haluavat elää rauhassa ja kaukana väkivaltaisista ideologioista.</li><li>Jos joku tai jotkut muslimit haluaisivat rakentaa moskeijoita, niin rahoituksen pitäisi tulla aina Suomen muslimiyhteisöjen sisältä. Näin varmistaisimme sen, että pimeää rahaa ei tulisi uskonnollisiin hankkeisiin. Kyseinen järjestely olisi läpinäkyvää, tehokasta ja ennen kaikkea turvallista.</li><li><p>Jos haluamme vastustaa vakuuttavasti suurmoskeijahanketta, niin meidän pitäisi yhtä lailla vastustaa asekauppoja kaikkien niitten tahojen kanssa, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.</p></li></ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Poliittinen islam ei ole istutettavissa sosialidemokraattien arvojen kanssa yhteen:</strong></p> <p>Sosialidemokraattisten arvojen mukaista on vastustaa kaikenlaisia ryhmiä, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, kansainvälisiä sopimuksia ja demokraattisia järjestelmiä. On arvojeni vastaista olla kannattamassa hanketta. Siksi sanonkin jyrkästi&nbsp;<strong>EI SUURMOSKEIJAHANKKEELLE</strong>. Minä monien muitten sosialidemokraattien tavoin vastustamme tätä hanketta. Tähän mielipiteeseen ei tarvita kiihkoilua ja islamvastaisuutta. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lähteet:</p> <p><a href="http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002878774.html" title="http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002878774.html">http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002878774.html</a></p> <p><a href="http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/unohdettu-bahrain">http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/unohdettu-bahrain</a></p> <p><a href="http://yle.fi/uutiset/3-5978897">http://yle.fi/uutiset/3-5978897</a></p> <p><a href="http://www.paivanlehti.fi/suurmoskeijan-takana-on-sata-miljoonaa-hamaraa-euroa-ja-pienen-piirin-pyoritys/">http://www.paivanlehti.fi/suurmoskeijan-takana-on-sata-miljoonaa-hamaraa-euroa-ja-pienen-piirin-pyoritys/</a></p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> On hyvinkin ymmärrettävää, että ihmiset suhtautuvat kriittisesti ja kielteisesti Helsinkiin kaavailtuun suurmoskeijahankkeeseen. Kriittistä ääntä tulee yhtä lailla Suomen maltillisista muslimiyhteisöistä. Monilla on edelleenkin huoli siitä, että mistä voisimme tietää, että suurmoskeijan rahoittajat edustavat rauhaa ja suvaitsevaisia suuntauksia? Jos täällä asiat ovat haasteellisia, niin miettikää sitä, että Bahrainissa toimittajakaan ei saa kysyä ja selvitellä vapaasti asioita. Kuinka moni on tietoinen siitä, että Bahrainissa lehdet eivät saa käsitellä sitä, miten rikkaus jakautuu eikä sitä, miten erilaiset henkilöt ja viranomaiset hallitsevat maata. Alueen laajemmista ristiriidoista ja yleisestikin isoista epäkohdista pitää kaikissa tapauksissa vaieta Bahrainissa. Kyllä, suurmoskeijan rahoitus tulee tämmöisestä maasta. Kuningaskunta ei sijoita rahaa mihinkään ilman tarkoitusperää. Milloin Bahrain tai esimerkiksi Saudi-Arabia on todistanut olevansa luotettava taho? Ei milloinkaan. Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.

 

Helsingin valtuusto – Pormestari – Pia Jardi

Kokoomuksen suurimman puolueen asema ja Jan Vapaavuoren pormestaripaikka tulee merkittävällä tavalla heikentämään suurmoskeijahankkeen toteutumismahdollisuuksia. Pia Jardille sanoisin sen, että älä puhu muitten muslimien puolesta, vaan itsesi puolesta ainoastaan. Hankettanne on vastustamassa minun lisäksi monet muslimit. Mitä haluaisitte heille sanoa? Samaan aikaan on pakko sanoa, että on hyvin kyseenalaista ja tekopyhää, että diktaattorivaltioitten (Bahrain ja muut rikkaat arabivaltiot) rahoitukset eivät tunne olevan sinulle millään tavalla ongelma, mutta Jan Vapaavuoren äänimäärän perusteella ja hänen kielteinen kanta suurmoskeijaan riittää sinulle haukkumaan häntä diktaattoriksi. Erittäin kyseenalaista ja tekopyhää.

 

Ratkaisu - Suositaan kotimaisia imaameja ja luodaan toimiva valvonta:

Moskeijat ovat monille muslimeille tärkeä siinä missä kristityillekin kirkko. Miten varmistamme sen, että imaamit ja muut korkea arvoiset saarnaajat tekevät kaikkensa radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi? Mitä imaamit tekevät, jos he kohtaavat radikalisoituneen ihmisen? Nykyiset imaamit eivät ole koulutettu sellaisiin tehtäviin. Miten pidämme huolen siitä, että imaamit jakavat sellaista islamtietoa, joka pohjautuu rauhaan, erilaisuuden kunnioittamiseen ja ennen kaikkea Suomen lain vaalimiseen? Muslimiyhteisöjä ei saa syyllistää, mutta se on sanomattakin selvää, että heidän on otettava suurempi vastuu radikalismin ennaltaehkäisemisessä. Miettikää hetken sellaista tilannetta, että rasismiin ennaltaehkäisemistyössä olisi vain tummaihoisia ihmisiä. Siinä ei olisi mitään järkeä ja siksi muslimiyhteisöjenkin on kannettava suurempaa vastuu ennaltaehkäisevässä työssä.

 

 

Vaihtoehdot - Toimenpiteet:

 1. Imaamiksi pitäisi kouluttautua Suomessa samalla tavalla, kuin kristinuskossa papiksi kouluttautuneet. Imaamikoulutukseen sisältyisi vahvasti Suomen lakien tuntemus ja opettaminen. Länsimaalaisten arvojen on oltava keskeisessä roolissa imaamien saarnoissa ja opetuksissa. Länsimaalaisille arvoilla tarkoitan ihmisoikeuksia, rauhaa, erilaisten ihmisten kunnioittamista, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Näin varmistaisimme, että kuka tahansa ei voisi ryhtyä imaamiksi ja näin estäisimme poliittisen islamin edustajia tekemästä imaamien työtä muslimiyhteisöissämme.
 2. Imaamien, pappien ja muitten uskontokuntien saarnaajia alettaisiin valvoa. Tämä palvelisi kaikkein parhaiten maallistuneita muslimeja, jotka haluavat elää rauhassa ja kaukana väkivaltaisista ideologioista.
 3. Jos joku tai jotkut muslimit haluaisivat rakentaa moskeijoita, niin rahoituksen pitäisi tulla aina Suomen muslimiyhteisöjen sisältä. Näin varmistaisimme sen, että pimeää rahaa ei tulisi uskonnollisiin hankkeisiin. Kyseinen järjestely olisi läpinäkyvää, tehokasta ja ennen kaikkea turvallista.
 4. Jos haluamme vastustaa vakuuttavasti suurmoskeijahanketta, niin meidän pitäisi yhtä lailla vastustaa asekauppoja kaikkien niitten tahojen kanssa, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

 

Poliittinen islam ei ole istutettavissa sosialidemokraattien arvojen kanssa yhteen:

Sosialidemokraattisten arvojen mukaista on vastustaa kaikenlaisia ryhmiä, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, kansainvälisiä sopimuksia ja demokraattisia järjestelmiä. On arvojeni vastaista olla kannattamassa hanketta. Siksi sanonkin jyrkästi EI SUURMOSKEIJAHANKKEELLE. Minä monien muitten sosialidemokraattien tavoin vastustamme tätä hanketta. Tähän mielipiteeseen ei tarvita kiihkoilua ja islamvastaisuutta.  

 

 

Lähteet:

http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002878774.html

http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/unohdettu-bahrain

http://yle.fi/uutiset/3-5978897

http://www.paivanlehti.fi/suurmoskeijan-takana-on-sata-miljoonaa-hamaraa-euroa-ja-pienen-piirin-pyoritys/

 

]]>
13 http://kamalpalanijafi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235651-murskataan-suurmoskeijahanke-demokratialla-ja-sosialidemokraattisilla-arvoilla#comments Helsingin suurmoskeija Helsingin valtuusto Poliittinen islam Radikaali islam Suurmoskeija Thu, 13 Apr 2017 16:34:54 +0000 Kamal Palani Jafi http://kamalpalanijafi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235651-murskataan-suurmoskeijahanke-demokratialla-ja-sosialidemokraattisilla-arvoilla
Islamilaisen radikalisoitumisen taustalla ihmisen persoonallisuus ja islam http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225975-islamilaisen-radikalisoitumisen-taustalla-ihmisen-persoonallisuus-ja-islam <p>Suomessa matkustaminen terrorismitarkoituksessa on rangaistavaa joulukuun alusta lähtien:<br /><br />&quot;Matkustamisrikoksesta tuomitaan sakkoa tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistus.&quot; Kuulostaapa sen verran kovilta tuomioilta - etenkin, kun ensikertalainen taitaa päästä maksimissaan vuoden vankeusrangaistuksella, ettei kukaan näe enää kannattavaksi lähteä taistelemaan jumalansa puolesta Isisin riveihin. No eipä tosiaan, mutta onneksi tällaisen matkustamisen ennaltaehkäisyyn panostetaan aiempaa enemmän. <a href="http://valtioneuvosto.fi/…/terrorismitarkoituksessa-matkust…" title="http://valtioneuvosto.fi/…/terrorismitarkoituksessa-matkust…">http://valtioneuvosto.fi/…/terrorismitarkoituksessa-matkust…</a><br /><br />Mutta mikä saa jotkut radikalisoitumaan ja matkustamaan pyhään sotaan? Julkisessa keskustelussa ovat vastakkain tyypillisesti vasemmistolaiset näkemykset muslimien syrjäytymisestä ja länsimaiden tekemistä virheistä radikalisoitumisen syinä ja toisaalta islam-kriittiset näkemykset islamista itsessään radikalismin syynä.<br />Aiheesta julkaistiin jokunen kuukausi sitten tutkimuskin. Tutkimuksessa kumottiin syrjäytyminen radikalismin syynä ja tämä onkin jo ollut ajat sitten selvää niille, jotka ovat tienneet, kuinka islamilaisissa maissa radikalismi leviää yleensä yliopistopiireissä ja esimerkiksi Pakistanissa jihadismi vetää puoleensa lähinnä keskiluokkaisia nuoria miehiä, eikä köyhiä. Joka tapauksessa se, miten asia oikeasti on, voidaan myös päätellä ilman yleensä kuitenkin puolueellisten tahojen tutkimuksiakin - eläytyvällä ymmärtämisellä, joka on keskeistä humanistisessa tutkimuksessa. https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-IchGuL501U?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/-IchGuL501U?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Länsimaissa kaikista syrjäytyneistä nuorista vain hyvin pieni osa radikalisoituu, joten syrjäytyminen ei yksin voi olla selitys. Toisaalta länsimaiden muslimeista vain osa radikalisoituu, joten islam yksin ei voi myöskään olla selitys.</p><p>Ihminen yrittää todennäköisesti pelastaa itsensä henkisestä tasapainosta suistumiselta tarttumalla radikalismin mahdollisuuteen. Tällöin ihminen tuntee kaipaavansa elämäänsä tiukkoja rajoja ja merkitystä.<br />Kantasuomalainen vankilakundi tarttuu usein kristinuskon pelastusrenkaaseen tiukasti muuttuen vahvasti ihmisenä. Rikollisuuteen taipuvainen tai epätasapainoinen muslimi tarttuu puolestaan islamiin voimakkaasti. On tutkittu, että radikalisoituvilla on länsimaissa usein rikostaustaa, mutta ei varmasti läheskään aina - muunkinlainen henkinen epätasapaino, henkisten ominaisuuksien vajavaisuus, kuten sosiopatia tai identiteetin kehittymättömyys ja alttius johdateltavaksi tulemiselle ovat varmasti riskitekijöitä radikalismiin hakeutumiselle tai&nbsp;ajautumiselle.</p><p>Islam itsessään on radikalisoitumisen selittävänä tekijänä vähintään siinä, miten islamiin voimakkaasti tukeutuva sitten alkaa pitää islamin oppeja tiukasti ohjenuoranaan ja mitä tästä seuraa. Tässä nousee ero islamin ja kristinuskon välillä; islamissa pelastutaan tekojen kautta, eikä uskon ja siksi islam antaa melko tarkat ohjeet muslimille eri elämän osa-alueille. Mohammed oli myös sotapäällikkö, joten islamissa on runsaasti väkivaltaista ohjeistusta. Vanhassa Testamentissakin on, mutta jo ensimmäiset kristityt tulkitsivat, etteivät VT:n lait koske kristittyjä. Jos kristitty tukeutuu kristinuskoon radikaalisti, ei kristinuskon sisältö uhkaa mitenkään muita ihmisiä ja ympäristöä.</p><p>On selvää, että jos on kyse hyvin pienestä joukosta ihmisiä, tarvitaan koko joukko selityksiä, jotka ovat johtaneet pieneen marginaalijoukkoon ajautumiseen. Selittäviä tekijöitä ovat siten sekä ympäristötekijät, henkilön ominaisuudet, että itse islamin oppi. Terrori-iskut ovat nykyään kaikkialla maailmassa yli 90 %:sti islamistien vastuulla. Pahantekijöillä on tyypillisesti tarve perustella itselleen tekonsa ja islamista on helppoa löytää hirmuteoille hyvät perusteet, kun itse uskonnon lähettiläs oli sotapäällikkö, joka kehotti alistamaan tai tappamaan vääräuskoiset.<br /><br />Islamia opillisesti tarkasteltuna voisi ihmetellä, miten vain vähemmistö islamilaisista Euroopassa on islamisteja. Selitys löytyy siitä, että ihminen alistaa uskonnon yleensä lopultakin oman tahtonsa mukaiseksi. Uskonto on ihmiselle yleensä välinearvo siedettävämpään elämään. Ihminen tulkitsee tällöin uskontoa tyypillisesti itselleen mieluisimmalla tavalla; omasta persoonastaan ja ympäristön olosuhteista käsin. Yleensä ihmiset haluavat elää onneksi rauhassa, eivätkä sodassa muiden kanssa.<br /><br />Jihadismilla on kuitenkin marginaalijoukkoaan suurempi merkitys myös Euroopassa. Jihadistien ohella on nimittäin islamisteja, jotka pyrkivät rauhanomaisesti muuttamaan yhteiskuntia sharia-lain mukaisiksi ja fundamentalisteja, jotka pyrkivät lähinnä vain omassa perhepiirissään noudattamaan islamia kirjaimellisesti. Islamismista ja fundamentalismista on tietenkin lyhyempi matka jihadismiin, kuin maallistuneemmasta islamista. Fundamentalisteja on toisinaan jopa puolet Euroopan maiden islamilaisesta väestöstä (Itävalta). Kristityistä fundamentalisteja on huomattavasti pienempi osuus. Selitys on juuri siinä, että islam on fundamentalistinen uskonto selkeine ohjeineen, jotka tosin ovat Mohammedin Mekan ja Medinan kauden välillä ristiriidassa keskenään. Kuitenkin viimeisimmät ohjeet ovat tietenkin loogisesti voimassa ja ne olivat valitettavasti sotaisia.</p><p><a href="http://phys.org/…/2015-01-islamic-fundamentalism-marginal-p…" title="http://phys.org/…/2015-01-islamic-fundamentalism-marginal-p…">http://phys.org/…/2015-01-islamic-fundamentalism-marginal-p…</a><br /><a href="http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016012520987585_ul.shtml" title="http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016012520987585_ul.shtml">http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016012520987585_ul.shtml</a><br /><br />Jos maailmaa haluaa muuttaa paremmaksi, ratkaisu ei ole islamin valkopesu, vaan asiallinen vuoropuhelu ilman vihaa. Islamilaisen radikalisoitumisen taustalla on ihmisen persoonallisuus ja islam, mutta olosuhteet voivat toimia laukaisevana tekijänä. Olosuhteet määrittävät, milloin radikalisoituminen alkaa kehittyä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomessa matkustaminen terrorismitarkoituksessa on rangaistavaa joulukuun alusta lähtien:

"Matkustamisrikoksesta tuomitaan sakkoa tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistus." Kuulostaapa sen verran kovilta tuomioilta - etenkin, kun ensikertalainen taitaa päästä maksimissaan vuoden vankeusrangaistuksella, ettei kukaan näe enää kannattavaksi lähteä taistelemaan jumalansa puolesta Isisin riveihin. No eipä tosiaan, mutta onneksi tällaisen matkustamisen ennaltaehkäisyyn panostetaan aiempaa enemmän. http://valtioneuvosto.fi/…/terrorismitarkoituksessa-matkust…

Mutta mikä saa jotkut radikalisoitumaan ja matkustamaan pyhään sotaan? Julkisessa keskustelussa ovat vastakkain tyypillisesti vasemmistolaiset näkemykset muslimien syrjäytymisestä ja länsimaiden tekemistä virheistä radikalisoitumisen syinä ja toisaalta islam-kriittiset näkemykset islamista itsessään radikalismin syynä.
Aiheesta julkaistiin jokunen kuukausi sitten tutkimuskin. Tutkimuksessa kumottiin syrjäytyminen radikalismin syynä ja tämä onkin jo ollut ajat sitten selvää niille, jotka ovat tienneet, kuinka islamilaisissa maissa radikalismi leviää yleensä yliopistopiireissä ja esimerkiksi Pakistanissa jihadismi vetää puoleensa lähinnä keskiluokkaisia nuoria miehiä, eikä köyhiä. Joka tapauksessa se, miten asia oikeasti on, voidaan myös päätellä ilman yleensä kuitenkin puolueellisten tahojen tutkimuksiakin - eläytyvällä ymmärtämisellä, joka on keskeistä humanistisessa tutkimuksessa. https://www.youtube.com/watch?v=-IchGuL501U

Länsimaissa kaikista syrjäytyneistä nuorista vain hyvin pieni osa radikalisoituu, joten syrjäytyminen ei yksin voi olla selitys. Toisaalta länsimaiden muslimeista vain osa radikalisoituu, joten islam yksin ei voi myöskään olla selitys.

Ihminen yrittää todennäköisesti pelastaa itsensä henkisestä tasapainosta suistumiselta tarttumalla radikalismin mahdollisuuteen. Tällöin ihminen tuntee kaipaavansa elämäänsä tiukkoja rajoja ja merkitystä.
Kantasuomalainen vankilakundi tarttuu usein kristinuskon pelastusrenkaaseen tiukasti muuttuen vahvasti ihmisenä. Rikollisuuteen taipuvainen tai epätasapainoinen muslimi tarttuu puolestaan islamiin voimakkaasti. On tutkittu, että radikalisoituvilla on länsimaissa usein rikostaustaa, mutta ei varmasti läheskään aina - muunkinlainen henkinen epätasapaino, henkisten ominaisuuksien vajavaisuus, kuten sosiopatia tai identiteetin kehittymättömyys ja alttius johdateltavaksi tulemiselle ovat varmasti riskitekijöitä radikalismiin hakeutumiselle tai ajautumiselle.

Islam itsessään on radikalisoitumisen selittävänä tekijänä vähintään siinä, miten islamiin voimakkaasti tukeutuva sitten alkaa pitää islamin oppeja tiukasti ohjenuoranaan ja mitä tästä seuraa. Tässä nousee ero islamin ja kristinuskon välillä; islamissa pelastutaan tekojen kautta, eikä uskon ja siksi islam antaa melko tarkat ohjeet muslimille eri elämän osa-alueille. Mohammed oli myös sotapäällikkö, joten islamissa on runsaasti väkivaltaista ohjeistusta. Vanhassa Testamentissakin on, mutta jo ensimmäiset kristityt tulkitsivat, etteivät VT:n lait koske kristittyjä. Jos kristitty tukeutuu kristinuskoon radikaalisti, ei kristinuskon sisältö uhkaa mitenkään muita ihmisiä ja ympäristöä.

On selvää, että jos on kyse hyvin pienestä joukosta ihmisiä, tarvitaan koko joukko selityksiä, jotka ovat johtaneet pieneen marginaalijoukkoon ajautumiseen. Selittäviä tekijöitä ovat siten sekä ympäristötekijät, henkilön ominaisuudet, että itse islamin oppi. Terrori-iskut ovat nykyään kaikkialla maailmassa yli 90 %:sti islamistien vastuulla. Pahantekijöillä on tyypillisesti tarve perustella itselleen tekonsa ja islamista on helppoa löytää hirmuteoille hyvät perusteet, kun itse uskonnon lähettiläs oli sotapäällikkö, joka kehotti alistamaan tai tappamaan vääräuskoiset.

Islamia opillisesti tarkasteltuna voisi ihmetellä, miten vain vähemmistö islamilaisista Euroopassa on islamisteja. Selitys löytyy siitä, että ihminen alistaa uskonnon yleensä lopultakin oman tahtonsa mukaiseksi. Uskonto on ihmiselle yleensä välinearvo siedettävämpään elämään. Ihminen tulkitsee tällöin uskontoa tyypillisesti itselleen mieluisimmalla tavalla; omasta persoonastaan ja ympäristön olosuhteista käsin. Yleensä ihmiset haluavat elää onneksi rauhassa, eivätkä sodassa muiden kanssa.

Jihadismilla on kuitenkin marginaalijoukkoaan suurempi merkitys myös Euroopassa. Jihadistien ohella on nimittäin islamisteja, jotka pyrkivät rauhanomaisesti muuttamaan yhteiskuntia sharia-lain mukaisiksi ja fundamentalisteja, jotka pyrkivät lähinnä vain omassa perhepiirissään noudattamaan islamia kirjaimellisesti. Islamismista ja fundamentalismista on tietenkin lyhyempi matka jihadismiin, kuin maallistuneemmasta islamista. Fundamentalisteja on toisinaan jopa puolet Euroopan maiden islamilaisesta väestöstä (Itävalta). Kristityistä fundamentalisteja on huomattavasti pienempi osuus. Selitys on juuri siinä, että islam on fundamentalistinen uskonto selkeine ohjeineen, jotka tosin ovat Mohammedin Mekan ja Medinan kauden välillä ristiriidassa keskenään. Kuitenkin viimeisimmät ohjeet ovat tietenkin loogisesti voimassa ja ne olivat valitettavasti sotaisia.

http://phys.org/…/2015-01-islamic-fundamentalism-marginal-p…
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016012520987585_ul.shtml

Jos maailmaa haluaa muuttaa paremmaksi, ratkaisu ei ole islamin valkopesu, vaan asiallinen vuoropuhelu ilman vihaa. Islamilaisen radikalisoitumisen taustalla on ihmisen persoonallisuus ja islam, mutta olosuhteet voivat toimia laukaisevana tekijänä. Olosuhteet määrittävät, milloin radikalisoituminen alkaa kehittyä.

]]>
6 http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225975-islamilaisen-radikalisoitumisen-taustalla-ihmisen-persoonallisuus-ja-islam#comments Äärijärjestö Isis Ihmisoikeusrikos Islamilainen terrorismi Matkustusrajoitukset Radikaali islam Fri, 11 Nov 2016 14:50:57 +0000 Henna Kajava http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/225975-islamilaisen-radikalisoitumisen-taustalla-ihmisen-persoonallisuus-ja-islam
Uusnatsilarppaajat ja jihadin sukupolvi - kirppu hirmuliskon selässä http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223263-uusnatsilarppaajat-ja-jihadin-sukupolvi-kirppu-hirmuliskon-selassa <p>Uusnatsistisella Suomen Vastarintaliikkeellä on aktivisteja, jäseniä ja tukijäseniä Ylen uutisen mukaan yhteensä 60-70. Järjestön aiheuttama kohu jäsenmäärään nähden tuntuu suurelta. Lisäksi on lastentarhamaista, eikä lainkaan suomalaisten etujen mukaista, että poliitikot käyttävät yksittäistä kuolemantapausta keppihevosena ja mustamaalaavat toisiaan äärijärjestöjen kannattajiksi. Suomen etujen mukaista on, että poliitikot pyrkivät löytämään yhdessä ratkaisuja ongelmiin, eivätkä keskity dramatiikkaan&nbsp;kosiskellakseen äänestäjäkuntiaan. Kansanedustajien olisi syytä suoda toisilleen työrauha ja keskittyä Suomen paheneviin ongelmiin.</p><p>Kenelle tahansa suutaan tuntemattomalle soittavalle voi ikävää ja tuomittavaa kyllä käydä pahimmassa tapauksessa, kuten Rautatieaseman uhrille. Jos tilanteen olisi käynnistänyt sylkäisy kasvoille, näkisin tällaisen lievänä pahoinpitelynä&nbsp;ja ratkaisevasti tilannetta lieventävänä asiana. Tällaista ei ilmeisesti tapahtunut.</p><p>Yhteiskunnassa on kuitenkin suhtauduttava vakavasti jokaiseen väkivaltaiseen kuolemantapaukseen ja pusikkoraiskaukseen. Jos mikä tahansa järjestö tai uskonnollinen yhdistys suosii avoimesti väkivaltaa on se syytä kieltää; oli kyse sitten natseista tai islamistisesta tahosta. Suomessa väkivaltaan yllyttäminen on rikos ja järjestökin voi yllyttää tällaiseen toimintaan.</p><p>Uusnatseista huolestuneiden on kuitenkin syytä olla huolissaan monin verroin enemmän jihadismin ja islamismin kasvusta myös Suomessa. Turun sanomien mukaan pelkästään Turussa oli jo v. 2013 satoja äärijihadisteja: <a href="http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/522041/Turussa+satoja+aarijihadisteja" title="http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/522041/Turussa+satoja+aarijihadisteja">http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/522041/Turussa+satoja+aarijihadisteja</a></p><p>Gilles Kepel, Euroopan arvostetuimpia islamismin ja Lähi-idän asiantuntijoita varoittaa, että Euroopassa kasvaa jopa jihadin sukupolvi. Väkivaltainen terrorismin sukupolvi on kasvamassa, koska Euroopassa on kasvavat määrät nuoria muslimeja ilman työllistymisnäkymiä: <a href="https://www.thesun.co.uk/news/1775496/massive-european-civil-war-predicted-by-scholar-of-islam-who-says-jobless-young-muslims-are-increasingly-turning-to-radical-groups/" title="https://www.thesun.co.uk/news/1775496/massive-european-civil-war-predicted-by-scholar-of-islam-who-says-jobless-young-muslims-are-increasingly-turning-to-radical-groups/">https://www.thesun.co.uk/news/1775496/massive-european-civil-war-predict...</a></p><p>Edelleen, tuoreen tutkimuksen mukaan neljännes Ranskan muslimeista kannattaa radikaalia islamia ja 40 % ranskalaisnuorista arvottaa sharia-lain yli Ranskan lainsäädännön: <a href="http://www.politico.eu/article/quarter-of-french-muslims-follow-hardline-islam-study/" title="http://www.politico.eu/article/quarter-of-french-muslims-follow-hardline-islam-study/">http://www.politico.eu/article/quarter-of-french-muslims-follow-hardline...</a></p><p>Jos katsomme tätä suurta kuvaa, niin kuinka Li Andersson saattaa syyttää pääministeriämme siitä, että tämä puhuu ääriliikkeistä kokonaisuutena, eikä nosta äärioikeistolaisuutta erityiseksi ongelmaksi? Löytyykö Vasemmistoliitosta suhteellisuudentajua lainkaan? Suomesta on lähtenyt Euroopan maista eniten&nbsp;nuoria Isisin riveihin tappamaan ihmisiä suhteessa väestömäärään. Ilmeisesti tämä ei huoleta Vasemmistoliittoa mitenkään erityisesti.</p><p>Väkivallan lietsomisen ohella on kaikista järjestöistä ja yhteisöistä pyrittävä kitkemään myös rasismi ja seksismi. Uskonnolliset yhteisöt tulee rinnastaa täysin muihin järjestöihin. Esimerkiksi naisten eriarvoiseen kohteluun kehottaminen tulee säätää järjestöissä ja uskonnollisissa yhteisöissä yhtä lailla lain vastaiseksi, kuin etniseen taustaan perustuvaan eriarvoiseen kohteluun kehottaminen.</p><p>Tapio Linna pitää toisaalta erinomaisessa blogikirjoituksessaan ongelmallisena rasististen järjestöjen kieltämistä, jos lain muotoilu on epäselvä ja jättää tulkinnan varaa. Tapio Linna kirjoittaa: &quot;Jo yksinomaan sen määrittely, mikä teko tai sana missäkin tapauksessa täyttää rotusyrjintään kiihottamisen tunnusmerkit on kysymys, jonka tuomioistuin joutuu jokaisella kerralla erikseen määrittelemään. Oikeusistuimet eivät toimi irrallaan yhteiskunnasta, vaan yhteiskunnan ilmapiiri, yleinen mielipide ja vallitsevat arvostukset vaikuttavat niiden ratkaisuihin.&quot;</p><p><a href="http://www.tapiolinna.com/sananvapaus/vihreiden-nuorten-aloite-rasististen-jarjestojen-kiellosta-on-kuin-suoraan-1970-luvulta/" title="http://www.tapiolinna.com/sananvapaus/vihreiden-nuorten-aloite-rasististen-jarjestojen-kiellosta-on-kuin-suoraan-1970-luvulta/">http://www.tapiolinna.com/sananvapaus/vihreiden-nuorten-aloite-rasistist...</a></p><p>Lisäksi Tapio Linna muistuttaa, kuinka Suomessa on Välirauhan aikaan, Venäjän painostuksesta lakkautettu fasismin nimissä liuta järjestöjä, joita mikään vakavasti otettava taho ei voi nykyisellään pitää fasistisina. Tapio Linna kirjoittaa: &quot;Kuten tunnettua &rdquo;fascisminluontoisina&rdquo; järjestöinä Suomessa lakkautettiin Isänmaallisen Kansanliikkeen ja Akateemisen Karjala-seuran ohella mm. Suojeluskunta&ndash; ja Lotta Svärd -järjestöt, Rintamamiesliitto sekä Aseveljien liitto..&quot;</p><p>Jos siis rasistiset järjestöt kielletään lailla, niin tulkinnanvaraa ei saa juuri jättää ja toisaalta rasismin tulee olla varsinaista, sanakirjamääritelmän mukaista rasismia. Lisäksi ihmisryhmiä herjaamalla nimittelevä solvaaminen olisi hyvä kieltää järjestöiltä, koska tämä käytännössä yllyttää ihmisiä näkemään herjattavat ihmisryhmät alempiarvoisina. Esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä on kiellettävä halventava puhe muun uskoisista.</p><p>Itse rasismiin ja seksismiin puuttumisen ohella on tietenkin puututtava ongelmien alkusyihin. Kulttuurien väliseen erilaisuuteen ja integroitumisen edellytyksiin on suhtauduttava vakavasti ja realistisesti. On selvää, että nuorten työllisyysnäkymät pahentavat selkeästi ongelmia ja nostattavat erityisiä uhkakuvia, kuten Gilles Kepelkin varoitteli. Tilanne on äärimmäisen hälyttävä; viidennes suomalaisnuorukaisista on tällä hetkellä sekä vailla työtä, että koulutuksen ulkopuolella: <a href="http://yle.fi/uutiset/3-9169450" title="http://yle.fi/uutiset/3-9169450">http://yle.fi/uutiset/3-9169450</a></p><p>On&nbsp;tarpeen tiukentaa maahanmuuttopolitiikka ripeästi Tanskan tasolle ainakin niin pitkäksi aikaa, kuin nuorisotyöttömyys on kantaväestönkin keskuudessa korkealla. Erityisesti Suomen kansalaisuuden saantia on tiukennettava ja myös oleskelulupien voimassaoloa lyhennettävä, jotta Suomeen virtaavasta väestöstä ei muodostu pysyvää taakkaa jo muutenkin jatkuvasti heikentyvälle huoltosuhteelle ja kansantaloudelle. Suomeen humanitaarisin perustein tulevasta väestöstä ei ole valitettavasti huoltosuhteen kohentajaksi, kuten Pellervon Taloustutkimuksen tuoreet tulokset kertovat: <a href="http://www.etk.fi/tiedote/maahanmuuttajaryhmien-tyourissa-suuria-eroja/" title="http://www.etk.fi/tiedote/maahanmuuttajaryhmien-tyourissa-suuria-eroja/">http://www.etk.fi/tiedote/maahanmuuttajaryhmien-tyourissa-suuria-eroja/</a></p><p>Pidetään kiinni suomalaisesta tasa-arvosta ja tarkastellaan kaikkia aatteellisia tahoja tasa-arvoisesti! Myös äärivasemmiston ja anarkistien laittomuudet on saatava loppumaan! Vasemmistopoliitikkojen kytkökset näihin on tutkittava!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Uusnatsistisella Suomen Vastarintaliikkeellä on aktivisteja, jäseniä ja tukijäseniä Ylen uutisen mukaan yhteensä 60-70. Järjestön aiheuttama kohu jäsenmäärään nähden tuntuu suurelta. Lisäksi on lastentarhamaista, eikä lainkaan suomalaisten etujen mukaista, että poliitikot käyttävät yksittäistä kuolemantapausta keppihevosena ja mustamaalaavat toisiaan äärijärjestöjen kannattajiksi. Suomen etujen mukaista on, että poliitikot pyrkivät löytämään yhdessä ratkaisuja ongelmiin, eivätkä keskity dramatiikkaan kosiskellakseen äänestäjäkuntiaan. Kansanedustajien olisi syytä suoda toisilleen työrauha ja keskittyä Suomen paheneviin ongelmiin.

Kenelle tahansa suutaan tuntemattomalle soittavalle voi ikävää ja tuomittavaa kyllä käydä pahimmassa tapauksessa, kuten Rautatieaseman uhrille. Jos tilanteen olisi käynnistänyt sylkäisy kasvoille, näkisin tällaisen lievänä pahoinpitelynä ja ratkaisevasti tilannetta lieventävänä asiana. Tällaista ei ilmeisesti tapahtunut.

Yhteiskunnassa on kuitenkin suhtauduttava vakavasti jokaiseen väkivaltaiseen kuolemantapaukseen ja pusikkoraiskaukseen. Jos mikä tahansa järjestö tai uskonnollinen yhdistys suosii avoimesti väkivaltaa on se syytä kieltää; oli kyse sitten natseista tai islamistisesta tahosta. Suomessa väkivaltaan yllyttäminen on rikos ja järjestökin voi yllyttää tällaiseen toimintaan.

Uusnatseista huolestuneiden on kuitenkin syytä olla huolissaan monin verroin enemmän jihadismin ja islamismin kasvusta myös Suomessa. Turun sanomien mukaan pelkästään Turussa oli jo v. 2013 satoja äärijihadisteja: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/522041/Turussa+satoja+aarijihadisteja

Gilles Kepel, Euroopan arvostetuimpia islamismin ja Lähi-idän asiantuntijoita varoittaa, että Euroopassa kasvaa jopa jihadin sukupolvi. Väkivaltainen terrorismin sukupolvi on kasvamassa, koska Euroopassa on kasvavat määrät nuoria muslimeja ilman työllistymisnäkymiä: https://www.thesun.co.uk/news/1775496/massive-european-civil-war-predicted-by-scholar-of-islam-who-says-jobless-young-muslims-are-increasingly-turning-to-radical-groups/

Edelleen, tuoreen tutkimuksen mukaan neljännes Ranskan muslimeista kannattaa radikaalia islamia ja 40 % ranskalaisnuorista arvottaa sharia-lain yli Ranskan lainsäädännön: http://www.politico.eu/article/quarter-of-french-muslims-follow-hardline-islam-study/

Jos katsomme tätä suurta kuvaa, niin kuinka Li Andersson saattaa syyttää pääministeriämme siitä, että tämä puhuu ääriliikkeistä kokonaisuutena, eikä nosta äärioikeistolaisuutta erityiseksi ongelmaksi? Löytyykö Vasemmistoliitosta suhteellisuudentajua lainkaan? Suomesta on lähtenyt Euroopan maista eniten nuoria Isisin riveihin tappamaan ihmisiä suhteessa väestömäärään. Ilmeisesti tämä ei huoleta Vasemmistoliittoa mitenkään erityisesti.

Väkivallan lietsomisen ohella on kaikista järjestöistä ja yhteisöistä pyrittävä kitkemään myös rasismi ja seksismi. Uskonnolliset yhteisöt tulee rinnastaa täysin muihin järjestöihin. Esimerkiksi naisten eriarvoiseen kohteluun kehottaminen tulee säätää järjestöissä ja uskonnollisissa yhteisöissä yhtä lailla lain vastaiseksi, kuin etniseen taustaan perustuvaan eriarvoiseen kohteluun kehottaminen.

Tapio Linna pitää toisaalta erinomaisessa blogikirjoituksessaan ongelmallisena rasististen järjestöjen kieltämistä, jos lain muotoilu on epäselvä ja jättää tulkinnan varaa. Tapio Linna kirjoittaa: "Jo yksinomaan sen määrittely, mikä teko tai sana missäkin tapauksessa täyttää rotusyrjintään kiihottamisen tunnusmerkit on kysymys, jonka tuomioistuin joutuu jokaisella kerralla erikseen määrittelemään. Oikeusistuimet eivät toimi irrallaan yhteiskunnasta, vaan yhteiskunnan ilmapiiri, yleinen mielipide ja vallitsevat arvostukset vaikuttavat niiden ratkaisuihin."

http://www.tapiolinna.com/sananvapaus/vihreiden-nuorten-aloite-rasististen-jarjestojen-kiellosta-on-kuin-suoraan-1970-luvulta/

Lisäksi Tapio Linna muistuttaa, kuinka Suomessa on Välirauhan aikaan, Venäjän painostuksesta lakkautettu fasismin nimissä liuta järjestöjä, joita mikään vakavasti otettava taho ei voi nykyisellään pitää fasistisina. Tapio Linna kirjoittaa: "Kuten tunnettua ”fascisminluontoisina” järjestöinä Suomessa lakkautettiin Isänmaallisen Kansanliikkeen ja Akateemisen Karjala-seuran ohella mm. Suojeluskunta– ja Lotta Svärd -järjestöt, Rintamamiesliitto sekä Aseveljien liitto.."

Jos siis rasistiset järjestöt kielletään lailla, niin tulkinnanvaraa ei saa juuri jättää ja toisaalta rasismin tulee olla varsinaista, sanakirjamääritelmän mukaista rasismia. Lisäksi ihmisryhmiä herjaamalla nimittelevä solvaaminen olisi hyvä kieltää järjestöiltä, koska tämä käytännössä yllyttää ihmisiä näkemään herjattavat ihmisryhmät alempiarvoisina. Esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä on kiellettävä halventava puhe muun uskoisista.

Itse rasismiin ja seksismiin puuttumisen ohella on tietenkin puututtava ongelmien alkusyihin. Kulttuurien väliseen erilaisuuteen ja integroitumisen edellytyksiin on suhtauduttava vakavasti ja realistisesti. On selvää, että nuorten työllisyysnäkymät pahentavat selkeästi ongelmia ja nostattavat erityisiä uhkakuvia, kuten Gilles Kepelkin varoitteli. Tilanne on äärimmäisen hälyttävä; viidennes suomalaisnuorukaisista on tällä hetkellä sekä vailla työtä, että koulutuksen ulkopuolella: http://yle.fi/uutiset/3-9169450

On tarpeen tiukentaa maahanmuuttopolitiikka ripeästi Tanskan tasolle ainakin niin pitkäksi aikaa, kuin nuorisotyöttömyys on kantaväestönkin keskuudessa korkealla. Erityisesti Suomen kansalaisuuden saantia on tiukennettava ja myös oleskelulupien voimassaoloa lyhennettävä, jotta Suomeen virtaavasta väestöstä ei muodostu pysyvää taakkaa jo muutenkin jatkuvasti heikentyvälle huoltosuhteelle ja kansantaloudelle. Suomeen humanitaarisin perustein tulevasta väestöstä ei ole valitettavasti huoltosuhteen kohentajaksi, kuten Pellervon Taloustutkimuksen tuoreet tulokset kertovat: http://www.etk.fi/tiedote/maahanmuuttajaryhmien-tyourissa-suuria-eroja/

Pidetään kiinni suomalaisesta tasa-arvosta ja tarkastellaan kaikkia aatteellisia tahoja tasa-arvoisesti! Myös äärivasemmiston ja anarkistien laittomuudet on saatava loppumaan! Vasemmistopoliitikkojen kytkökset näihin on tutkittava!

]]>
16 http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223263-uusnatsilarppaajat-ja-jihadin-sukupolvi-kirppu-hirmuliskon-selassa#comments Ääriliikkeet Maahanmuuttopolitiikka Radikaali islam Rasismi rikoslakiin Uusnatsit Fri, 23 Sep 2016 13:01:23 +0000 Henna Kajava http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223263-uusnatsilarppaajat-ja-jihadin-sukupolvi-kirppu-hirmuliskon-selassa
GENERATION ALLAH - Allahin sukupolvi http://aliovissi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/210002-generation-allah-allahin-sukupolvi <p>Suomesta on virallisen tiedon mukaan lähtenyt n. 60 jihadistia taistelemaan Syyriaan Islamlaisen Valtion (IS) puolesta. Taistelijoiden määrä suhteutettuna Suomessa asuvaan muslimiväestöön on merkittävä.<br /><br />Jamestown Foundation kuvaa 2015 Syyskuun julkaisussaan Suomesta lähteneiden taistelijoiden osuutta yhdeksi länsimaiden suurimmista suhteessa maassa asuvaan muslimiväestöön: &rdquo;Finland has been one of the most significant Western contributors of war volunteers (and likely jihadist foreign fighters) relative to the size of its small Muslim population.&rdquo; [1]</p><p><br />Viime vuosina olemme saaneet kuulla väitteestä että islamin opetus voisi torjua nuorten radikalisoitumista. Suomessa tämän väitteen on esittänyt mm. Rissanen ja Sakaranaho (HS 10.2.14). He uskovat radikalisoitumisen syyksi kolme tekijää: Alhainen sosioekonominen asema, poliittisten vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys ja puutteellinen uskonnon tuntemus. Esitän että edellä mainituista syistä kaksi koskee myös muita maahanmuuttajia eikä ainoastaan muslimeja. Silti muissa maahanmuuttajaryhmissä ei esiinny vastaavaa radikalisoitumista.</p><p>&nbsp;</p><p>Läheskään kaikki radikalisoituneet eivät ole lähtöisin sosioekonomisesti huono-osaisten ryhmästä. Tunnetuin on Al Qaidan perustaja miljonääri Osama Bin Laden. Saksassa opiskellut 9/11 terroristi Mohammed Attan perhe kuuluu Egyptin yläluokkaan. Myös 2005 Lontoon metron terrori-iskujen tekijät kuuluivat Iso Britannian hyvin toimeentuleviin maahanmuuttajiin joilla oli korkea sosiaalinen asema. Tanskan vasemmistoliberaalien kansanedustaja Naser Khaderin mukaan Tanskasta lähteneet IS:n taistelijat olivat ennen radikalisoitumista pääosin integroituneita ja keskiluokkaisia. IS:n ulkomailta rekrytoiduista löytyy myös lääkäreitä, insinöörejä ja opiskelijoita.</p><p>&nbsp;</p><p>Virallisesti vakuutetaan radikalisoitumisen ehkäisyn toimivan Suomessa hyvin. Mutta mikäli näin on niin yllättävää ei ole ainoastaan kansainvälisesti verrattaen suuri Suomesta rekrytoitujen taistelijoiden määrä suhteessa muslimiväestöön vaan myös yllättävää että luotamme juuri konservatiivisen islamin edustajiin nuorten de-radikalisoinnissa vaikka juuri konservatiivinen kirjaimellinen tulkinta nimenomaan luo pohjan radikalisoitumiselle.</p><p><br />Muslimit eivät ole homogeenisiä, eivät myöskään Suomessa. On eri päähaaroja kuten esim. shia ja sunni mutta päähaaroissakin on eri tulkintoja. Sunni-islamissa esim. wahhabismi, salafismi ja hanbalismi. Wahhabismi ja salafismi edustavat sunni-islamin radikaalimpia ja jäykimpiä tulkintoja. Enemmistö Suomen islamin edustajista eivät kuulu näihin kahteen tulkintaan mutta suuri osa tulkitsee islamia kirjaimellisesti ja konservatiivisesti. Ongelma on että myös radikaaleilla on kirjaimellinen ja konservatiivinen tulkinta islamista.<br /><br />Helsinkiin suunnitellun suurmoskeijan hankeen rahoittaja on Bahrain [2]. Maan valtionuskonto on islam. Vallassa oleva islamin muoto on radikaali wahhabismi, sama kuin Saudi Arabiassa. Hankeen toteuttaminen näillä rahoittajalla kiihdyttäisi nuorten radikalisoitumista eikä ehkäisisi sitä. On erittäin sinisilmäistä Suomen valtion osalta tukea hanketta jos rahoittavan maan virallisen uskonnon tulkinta on lähes identtinen IS:n tulkintaan. Saudi-Arabian ja IS:n sharia-lain tuomiot ovat pitkälti samat. Jumalanpilkasta, homoseksuaalisuudesta, pettämisestä ja islamista lähtemisestä saa kuolenmantuomion.<br />&nbsp;</p><p>Uppsalan yliopiston islamin teologi professori Mohammad Fazlhashemi kertoi HS:lle miten kävi kuin Göteborgissa otettiin kesällä 2011 käyttöön Saudi Arabian rahoittama moskeija. Göteborgin moskeijalla on vanhoillinen maine ja siihen yhdistyy toimintaa jossa värvääjät houkuttelevat lähiönuoria ääriliikkeisiin. Kuten Helsingissä hankeen johtajat vannoivat että raha on annettu ilman ehtoja. Fazlhashemi toetaa &rdquo;Raha on ohjannut sitä millaista islamia moskeijassa saarnataan&rdquo;<br />&nbsp;</p><p><br />Palestiinalaistaustainen psykologi Ahmed Mansour on vastikkain julkaissut Saksassa suurta huomiota saaneen kirjan &rdquo;Generation Allah&rdquo;. [3] Mansour oli itse nuorena radikalisoitumisen partaalla ja nykyään hänellä on yli 10 vuotta kokemusta nuorten radikalisoitumisen ehkäisystä. Kirjassa hän esittää johdonmukaisesti ja selkeästi syyt radikalisoitumiselle. Hän varoittaa että musliminuorten radikalisoitumisessa ei ole kyse yksittäistapauksista. Päinvastoin koko nuorten muslimien sukupolvi on varassa systemaattisesti radikalisoitua. Hänen mukaansa tähän mennessä radikalisoituneet edustavat vain jäävuoren huippua ja lähivuosina radikalisoituneiden määrä moninkertaistuu jos emme tee ryhdy nopeasti ja tehokkaasti ehkäisemään sitä. Lopuksi jopa oikeusvaltio ja yhteiskuntarauha ovat vaarassa.<br />&nbsp;</p><p>Mansour luokittelee radikalisoituneet kolmeen eri luokkaan pyramidimallisesti:</p><p>- Pyramidin huipulla ovat radikaaleimmat ryhmät kuten Al-Qaida, IS, Boko Haram, Al Shabaab ja Hisbollah</p><p>- Pyramidin keskellä ovat mm. Muslimiveljeskunta ja sen kaltaiset järjestöt. Muslimiveljeskunnan islaminuskon käsitystä edustaa esim. Turkin presidentti Erdogan</p><p>- Suurin ryhmä eli pyramiidin perusta ovat henkilöt joita Mansour kutsuu &rdquo;Allahin sukupolveksi&rdquo;. Heitä ovat keskuudessamme elävät ihmiset jotka saattavat torjua radikaalin islamin tulkinnan mutta joiden ajattelu ja välillä myös teot eivät ole yhteensopivia länsimaisten yhteiskuntien arvojen eikä demokratian kanssa.<br /><br />Tämä &rdquo;Allahin sukupolvi&rdquo; on radikalismin peruskallio ja se on valitettavan suuri. Tämä ryhmä ei suoranaisesti tunnusta edustavansa islamismia. Siihen kuuluvat kuitenkin kaikki muslimit jotka puoltavat sukupuolten erottamista, kieltäytyvät tasa-arvosta, ovat antisemiittisiä, torjuvat uskonnon kyseenalaistamista, halveksivat toisinajattelijoita ja uskovat vihaiseen helvetillä rankaisevaan jumalaan.<br /><br /><br />Tärkeimmät oikeat syyt radikalisoitumiselle ovat a) kirjaimellinen uskonto, b) lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja partriarkaalisessa perheessä ja c) seksuaalisuuden kieltäminen.<br /><br /><strong><u>a) </u><u>Kirjaimellinen uskonto:</u></strong><br />Koraani ja Sunna opetetaan monelle muuttumattomana Jumalan sanana jota pitää noudattaa kirjaimmellisesti. Samalla kielletään kyseenalaistaminen ja kriittinen ajattelu. Tähän pyrkiminen ja käskyjen noudattaminen on länsimaisissa demokratioissa lähes mahdotonta sillä monet kehotukset ja käskyt koraanissa ja sunnassa ovat täysin ristiriidassa länsimaiden perusarvojen kanssa, kuten esim. uskontojen tasa-arvo, uskonnonvapaus, naisten ja homoseksuaalien oikeudet sekä uskonnon ja valtion erottaminen.<br />&nbsp;</p><p>Radikaalit, esim. salafistit, käyttävät tämän ristiriidan hyväksi ja vaativat muslimeja valitsemaan länsimaisten arvojen ja islamin &rdquo;puhtaan opin&rdquo; välillä. Tästä seuraa että kaikkia&nbsp;Koraanin&nbsp;suuria (säkeitä)&nbsp;kirjaimellisesti noudattava&nbsp;radikalisoitunut&nbsp;muslimi&nbsp;näyttäytyy muita parempana&nbsp;&rdquo;aitona muslimina&quot;.<br />&nbsp;</p><p>Kirjaimmelliseen islaminopetukseen liittyy aina uskonnollinen uhkailu. Lapsia uhkaillaan pienestä lähtien kuolemanjälkeisellä ikuisella kidutuksella helvetissä. Uhkailu vaikuttaa lapsen kehitykseen estämällä lapsen luonnollista positiivista hengellistä kehitystä, kykyä olla utelias ja kykyä kyseenalaistaa. Uhkailu estää jokaiselle ihmiselle tärkeää oman moraalisen persoonan kehittymistä mikä on suorastaan pärjäämisen edellytys kompleksisessa modernissa yhteiskunnassa.<br /><br />Lapset jotka kasvavat uhkaavan patriarkaalisen jumalan sekä vastaavasti ankaran ja kurittavan isän alhaisena ovat ylirasitettuja, hukassa ja vailla suuntaa demokraattisessa vapaassa yhteyskunnassa. Se tekee heistä helpon saaliin radikalisoitumiselle.<br />&nbsp;</p><p><strong><u>b</u><u>) Lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja patriarkaalisessa perheessä:</u></strong><br />Perheissä hallitsevat usein äärimmäinen rankat autoritääriset suhteet. Lasten kasvatuksessa yritetään murtaa lapsen tahto. Komentoja, rangaistuksia, nöyryytystä ja lannistusta käytetään kasvatuksen keinoina lapsen saamiseksi käyttäytymään kiltisti ja tottelevaisesti.<br /><br />Lasta vaaditaan avoimesti näyttämään &rdquo;kunnioitusta&rdquo; perheen hierarkialle jonka huipussa on isä. Viesti on &rdquo;Älä kysy, seuraa!&quot; Perinteisessä patriarkaalisessa perheessä isä kieltää riitatilanteissa lastaan katsomasta häntä suoraan silmiin. Lapset oppivat että kyseleminen on huono asia sillä mielikuvitusta ja uteliaisuutta rangaistaan. Tämä aiheuttaa lapselle ylivoimaisen häpeän tunteen joka yhdessä alistumisen ja avuttomuuden tuntemuksien kanssa on lähes sietämätöntä kestettävää henkisesti. Jatkuva häpeän ja hylkäämisen tunne kehittyvät ankaraksi, suvaitsemattomaksi ja kiihkeäksi personallisuudeksi. Ihmiset jotka ovat käyneet läpi vastaavan lapsuuden siirtävät usein omat kokemukset jälleen eteenpäin <em>seuraavalle sukupolvelle</em>.<br />&nbsp;</p><p>Tavallisesti tapahtuu uhrin samastuminen nöyrryttäjään, yleensä isään, johtaen valtataisteluun. Hallitsijan ja hallittavan valtataistelu karkaa lapsen kasvaessa käsistä seurauksena että lapsen kasvaessa nuoreksi aikuiseksi isä menettää auktoriteetin. Seurauksena nuoret alkavat etsiä uutta korkeampaa auktoriteettia isän tilalle. Ja mikä parempi tilalle kuin monoteistisen uskonnon kiistaton ylin auktoriteetti?</p><p>Vastine isän ankaraan auktoriteettiin on konservatiivisen uskonnon ankara ideologia rankaisevasta Jumalasta. &quot;Älä kyseenalaista, usko!&quot; Fundamentalistit käyttävät tätä kuuliaisuutta hallitsemaan kaikkia elämän tilanteita. Monet radikaalit sanovat yleisönsä tietäen: &quot;Islam on totuus ja jos se on totuus niin sinun on seurattava totuutta. Sillä ei ole väliä onko se mielestäsi miellyttävä.&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>Radikalisoituneet väittävät löytäneensä Allahista &quot;elämänsä tuen&quot;, &quot;absoluuttisen ratkaisun&quot; ja &quot;ainoan totuuden&quot;. He kehuvat absoluuttisen turvallisuuden tunnetta jota he eivät ole koskaan missään muualla tunteneet ja yrittävät tällä keinolla kompensoida häiriintynyttä luottamustansa.</p><p><br />Tämä yksinoikeus sisältää myös lupauksen vallasta ja paremmuuden tunteesta sillä he luulevat omaavansa absoluuttisen totuuden. Radikalisoitunut tuntee itsensä siksi oikeutetuksi päättämään muiden elämästä, jopa muiden elämästä ja kuolemasta.<br />&nbsp;</p><p><strong><u>C</u><u>) seksualisuuden kieltäminen:</u></strong><br />Patriarkaalisissa perheissä ja konservatiivisessa islamissa seksuaalisuus kuuluu vain avioliittoon. Kaikki muu on syntiä eli Haram. Erityisesti tyttöjen oman kehon ja seksuaalisuuden itsemääräämisoikeuteen yritetään puuttua eri keinoilla, esim. pukeutumissäännöillä ja normeilla johon lasten pitää alistua. Moni harras muslimi torjuu usein rajun väkivallan käytön mutta kannattaa naisten ja tyttöjen pukeutumissääntöjä jotka eivät ole yhteensopivia oikeusvaltion, demokratian ja oman kehon itsemääräämisoikeuden kanssa.<br />&nbsp;</p><p>Seksuaalisuudesta puhuminen perheessä sekä julkisuudessa on muslimien keskuudessa tabu lähes kaikkialla. Luonnolliseen terveeseen kehitykseen kuuluva omaan kehoon sekä vastakkaiseen sukupuoleen tutustuminen on tarkasti valvottua varhaisesta iästä alkaen. Tiukka seksuaalisuuden kieltäminen ei kuitenkaan tuota toivottua tulosta vaan päinvastoin aiheuttaa nuorella kiihtyneen mutta kieron suhteen omaan libidoon. Halu kokea seksuaalisuutta, erityisesti nuorilla miehillä, keskittyy enää ainoastaan omaan fyysisen seksin halun tyydytykseen käyttäen kaikki keinot hyväksi myös väkivaltaa.<br /><br />Syntyy kuva naisista ainoastaan seksuaalisina esineinä tyydytykselle ja tästä aiheutuu jakautunut kuva naiseudesta lutkana ja huorana vastaan puhdasta viatonta täydellistä naista. Tästä naisten dualistisesta kuvasta johtuen ei enää tavallinen huivi riitä vaan vaaditaan naisia käyttämään koko kehon ja kasvojen peittäviä asuja Burkaa tai Niqabia. Naista ja hänen seksuaalisuuttansa halutaan hallita täydellisesti.<br /><br />Kaikki kolme tekijää eli uskonnon kirjaimellinen noudattaminen, autoritäärinen kasvatus ja seksuaalisuuden kieltäminen tukevat toisiansa mutta ne voivat esiintyä myös erillisenä. Esimerkiksi myös eteläisissä ei-muslimimaissa näkyvä machokultuuri on usein seuraus autoritäärisesta kasvatuksesta. Näen myös hirvittävät raiskaukset intiassa autoritäärisen kasvatuksen ja seksuaalisuuden kieltämisen seurauksena.</p><p>Kaikki kolme tekijää alistavat naisia ja johtavat siihen että heille ei myönnetä samoja oikeuksia kuin miehille vaan heidät nähdään alempiarvoisina. Hamed Abdel-Samad, egyptiläistaustainen Saksassa asuva kirjailija, kirjoitti 12.1.2016 siitä että näiden tekijöiden seuraukset näkyivät 2016 Kölnin uuden vuoden tapahtumissa [4]. Muslimiradikaalit Abdel-Samadin syntymämaassa Egyptissä ovat fatwalla määränneet hänet murhattavaksi islamin uskonnon halveksumisen takia. Samoin on käynyt myös kuuluisalle kirjailijalle Salman Rushdielle sekä pilapiirtäjä Lars Vilksille. Abdel-Samad on Saksan poliisin ympärivuorokautisessa suojelussa. Kirjaimellinen uskonto, lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja partriarkaalisessa perheessä ja seksuaalisuuden kieltäminen tarvitsevat julkista huomiota sillä sekä tämän päivän että huomisen Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vapaus riippuvat niistä.</p><p><br />Kirjoittaja: Ali Ovissi<br />Editointi: Hannu Märijärvi<br />&nbsp;</p><p>Lähteet:<br />&nbsp;</p><ol><li>The Finnish Foreign Fighter Contingent in Syria and Iraq: Publication: Terrorism Monitor Volume: 13 Issue: 18, Jamestown Foundation <a href="http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=44333#.Vpea5lKNDgB"><u>http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=44333#.Vpea5lKNDgB</u></a></li><li>HS 10.1.16: Moskeijan mystiset miljoonat &ndash; mistä Helsingin suurmoskeijan rahat tulisivat?<br /><a href="http://www.hs.fi/sunnuntai/a1452228326031"><u>http://www.hs.fi/sunnuntai/a1452228326031</u></a></li><li>Ahmad Mansour, Generation Allah:<br /><a href="http://www.amazon.de/Generation-Allah-religi%C3%B6sen-Extremismus-umdenken/dp/310002446X"><u>http://www.amazon.de/Generation-Allah-religi%C3%B6sen-Extremismus-umdenken/dp/310002446X</u></a></li><li>Cicero 12.1.2016 Abuse at New Year&#39;s Eve: &ldquo;It also has to do with Islam&rdquo;<br /><a href="http://www.cicero.de/weltbuehne/attacks-cologne-it-also-has-do-islam/60360"><u>http://www.cicero.de/weltbuehne/attacks-cologne-it-also-has-do-islam/60360</u></a>:</li></ol><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomesta on virallisen tiedon mukaan lähtenyt n. 60 jihadistia taistelemaan Syyriaan Islamlaisen Valtion (IS) puolesta. Taistelijoiden määrä suhteutettuna Suomessa asuvaan muslimiväestöön on merkittävä.

Jamestown Foundation kuvaa 2015 Syyskuun julkaisussaan Suomesta lähteneiden taistelijoiden osuutta yhdeksi länsimaiden suurimmista suhteessa maassa asuvaan muslimiväestöön: ”Finland has been one of the most significant Western contributors of war volunteers (and likely jihadist foreign fighters) relative to the size of its small Muslim population.” [1]


Viime vuosina olemme saaneet kuulla väitteestä että islamin opetus voisi torjua nuorten radikalisoitumista. Suomessa tämän väitteen on esittänyt mm. Rissanen ja Sakaranaho (HS 10.2.14). He uskovat radikalisoitumisen syyksi kolme tekijää: Alhainen sosioekonominen asema, poliittisten vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys ja puutteellinen uskonnon tuntemus. Esitän että edellä mainituista syistä kaksi koskee myös muita maahanmuuttajia eikä ainoastaan muslimeja. Silti muissa maahanmuuttajaryhmissä ei esiinny vastaavaa radikalisoitumista.

 

Läheskään kaikki radikalisoituneet eivät ole lähtöisin sosioekonomisesti huono-osaisten ryhmästä. Tunnetuin on Al Qaidan perustaja miljonääri Osama Bin Laden. Saksassa opiskellut 9/11 terroristi Mohammed Attan perhe kuuluu Egyptin yläluokkaan. Myös 2005 Lontoon metron terrori-iskujen tekijät kuuluivat Iso Britannian hyvin toimeentuleviin maahanmuuttajiin joilla oli korkea sosiaalinen asema. Tanskan vasemmistoliberaalien kansanedustaja Naser Khaderin mukaan Tanskasta lähteneet IS:n taistelijat olivat ennen radikalisoitumista pääosin integroituneita ja keskiluokkaisia. IS:n ulkomailta rekrytoiduista löytyy myös lääkäreitä, insinöörejä ja opiskelijoita.

 

Virallisesti vakuutetaan radikalisoitumisen ehkäisyn toimivan Suomessa hyvin. Mutta mikäli näin on niin yllättävää ei ole ainoastaan kansainvälisesti verrattaen suuri Suomesta rekrytoitujen taistelijoiden määrä suhteessa muslimiväestöön vaan myös yllättävää että luotamme juuri konservatiivisen islamin edustajiin nuorten de-radikalisoinnissa vaikka juuri konservatiivinen kirjaimellinen tulkinta nimenomaan luo pohjan radikalisoitumiselle.


Muslimit eivät ole homogeenisiä, eivät myöskään Suomessa. On eri päähaaroja kuten esim. shia ja sunni mutta päähaaroissakin on eri tulkintoja. Sunni-islamissa esim. wahhabismi, salafismi ja hanbalismi. Wahhabismi ja salafismi edustavat sunni-islamin radikaalimpia ja jäykimpiä tulkintoja. Enemmistö Suomen islamin edustajista eivät kuulu näihin kahteen tulkintaan mutta suuri osa tulkitsee islamia kirjaimellisesti ja konservatiivisesti. Ongelma on että myös radikaaleilla on kirjaimellinen ja konservatiivinen tulkinta islamista.

Helsinkiin suunnitellun suurmoskeijan hankeen rahoittaja on Bahrain [2]. Maan valtionuskonto on islam. Vallassa oleva islamin muoto on radikaali wahhabismi, sama kuin Saudi Arabiassa. Hankeen toteuttaminen näillä rahoittajalla kiihdyttäisi nuorten radikalisoitumista eikä ehkäisisi sitä. On erittäin sinisilmäistä Suomen valtion osalta tukea hanketta jos rahoittavan maan virallisen uskonnon tulkinta on lähes identtinen IS:n tulkintaan. Saudi-Arabian ja IS:n sharia-lain tuomiot ovat pitkälti samat. Jumalanpilkasta, homoseksuaalisuudesta, pettämisestä ja islamista lähtemisestä saa kuolenmantuomion.
 

Uppsalan yliopiston islamin teologi professori Mohammad Fazlhashemi kertoi HS:lle miten kävi kuin Göteborgissa otettiin kesällä 2011 käyttöön Saudi Arabian rahoittama moskeija. Göteborgin moskeijalla on vanhoillinen maine ja siihen yhdistyy toimintaa jossa värvääjät houkuttelevat lähiönuoria ääriliikkeisiin. Kuten Helsingissä hankeen johtajat vannoivat että raha on annettu ilman ehtoja. Fazlhashemi toetaa ”Raha on ohjannut sitä millaista islamia moskeijassa saarnataan”
 


Palestiinalaistaustainen psykologi Ahmed Mansour on vastikkain julkaissut Saksassa suurta huomiota saaneen kirjan ”Generation Allah”. [3] Mansour oli itse nuorena radikalisoitumisen partaalla ja nykyään hänellä on yli 10 vuotta kokemusta nuorten radikalisoitumisen ehkäisystä. Kirjassa hän esittää johdonmukaisesti ja selkeästi syyt radikalisoitumiselle. Hän varoittaa että musliminuorten radikalisoitumisessa ei ole kyse yksittäistapauksista. Päinvastoin koko nuorten muslimien sukupolvi on varassa systemaattisesti radikalisoitua. Hänen mukaansa tähän mennessä radikalisoituneet edustavat vain jäävuoren huippua ja lähivuosina radikalisoituneiden määrä moninkertaistuu jos emme tee ryhdy nopeasti ja tehokkaasti ehkäisemään sitä. Lopuksi jopa oikeusvaltio ja yhteiskuntarauha ovat vaarassa.
 

Mansour luokittelee radikalisoituneet kolmeen eri luokkaan pyramidimallisesti:

- Pyramidin huipulla ovat radikaaleimmat ryhmät kuten Al-Qaida, IS, Boko Haram, Al Shabaab ja Hisbollah

- Pyramidin keskellä ovat mm. Muslimiveljeskunta ja sen kaltaiset järjestöt. Muslimiveljeskunnan islaminuskon käsitystä edustaa esim. Turkin presidentti Erdogan

- Suurin ryhmä eli pyramiidin perusta ovat henkilöt joita Mansour kutsuu ”Allahin sukupolveksi”. Heitä ovat keskuudessamme elävät ihmiset jotka saattavat torjua radikaalin islamin tulkinnan mutta joiden ajattelu ja välillä myös teot eivät ole yhteensopivia länsimaisten yhteiskuntien arvojen eikä demokratian kanssa.

Tämä ”Allahin sukupolvi” on radikalismin peruskallio ja se on valitettavan suuri. Tämä ryhmä ei suoranaisesti tunnusta edustavansa islamismia. Siihen kuuluvat kuitenkin kaikki muslimit jotka puoltavat sukupuolten erottamista, kieltäytyvät tasa-arvosta, ovat antisemiittisiä, torjuvat uskonnon kyseenalaistamista, halveksivat toisinajattelijoita ja uskovat vihaiseen helvetillä rankaisevaan jumalaan.


Tärkeimmät oikeat syyt radikalisoitumiselle ovat a) kirjaimellinen uskonto, b) lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja partriarkaalisessa perheessä ja c) seksuaalisuuden kieltäminen.

a) Kirjaimellinen uskonto:
Koraani ja Sunna opetetaan monelle muuttumattomana Jumalan sanana jota pitää noudattaa kirjaimmellisesti. Samalla kielletään kyseenalaistaminen ja kriittinen ajattelu. Tähän pyrkiminen ja käskyjen noudattaminen on länsimaisissa demokratioissa lähes mahdotonta sillä monet kehotukset ja käskyt koraanissa ja sunnassa ovat täysin ristiriidassa länsimaiden perusarvojen kanssa, kuten esim. uskontojen tasa-arvo, uskonnonvapaus, naisten ja homoseksuaalien oikeudet sekä uskonnon ja valtion erottaminen.
 

Radikaalit, esim. salafistit, käyttävät tämän ristiriidan hyväksi ja vaativat muslimeja valitsemaan länsimaisten arvojen ja islamin ”puhtaan opin” välillä. Tästä seuraa että kaikkia Koraanin suuria (säkeitä) kirjaimellisesti noudattava radikalisoitunut muslimi näyttäytyy muita parempana ”aitona muslimina".
 

Kirjaimmelliseen islaminopetukseen liittyy aina uskonnollinen uhkailu. Lapsia uhkaillaan pienestä lähtien kuolemanjälkeisellä ikuisella kidutuksella helvetissä. Uhkailu vaikuttaa lapsen kehitykseen estämällä lapsen luonnollista positiivista hengellistä kehitystä, kykyä olla utelias ja kykyä kyseenalaistaa. Uhkailu estää jokaiselle ihmiselle tärkeää oman moraalisen persoonan kehittymistä mikä on suorastaan pärjäämisen edellytys kompleksisessa modernissa yhteiskunnassa.

Lapset jotka kasvavat uhkaavan patriarkaalisen jumalan sekä vastaavasti ankaran ja kurittavan isän alhaisena ovat ylirasitettuja, hukassa ja vailla suuntaa demokraattisessa vapaassa yhteyskunnassa. Se tekee heistä helpon saaliin radikalisoitumiselle.
 

b) Lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja patriarkaalisessa perheessä:
Perheissä hallitsevat usein äärimmäinen rankat autoritääriset suhteet. Lasten kasvatuksessa yritetään murtaa lapsen tahto. Komentoja, rangaistuksia, nöyryytystä ja lannistusta käytetään kasvatuksen keinoina lapsen saamiseksi käyttäytymään kiltisti ja tottelevaisesti.

Lasta vaaditaan avoimesti näyttämään ”kunnioitusta” perheen hierarkialle jonka huipussa on isä. Viesti on ”Älä kysy, seuraa!" Perinteisessä patriarkaalisessa perheessä isä kieltää riitatilanteissa lastaan katsomasta häntä suoraan silmiin. Lapset oppivat että kyseleminen on huono asia sillä mielikuvitusta ja uteliaisuutta rangaistaan. Tämä aiheuttaa lapselle ylivoimaisen häpeän tunteen joka yhdessä alistumisen ja avuttomuuden tuntemuksien kanssa on lähes sietämätöntä kestettävää henkisesti. Jatkuva häpeän ja hylkäämisen tunne kehittyvät ankaraksi, suvaitsemattomaksi ja kiihkeäksi personallisuudeksi. Ihmiset jotka ovat käyneet läpi vastaavan lapsuuden siirtävät usein omat kokemukset jälleen eteenpäin seuraavalle sukupolvelle.
 

Tavallisesti tapahtuu uhrin samastuminen nöyrryttäjään, yleensä isään, johtaen valtataisteluun. Hallitsijan ja hallittavan valtataistelu karkaa lapsen kasvaessa käsistä seurauksena että lapsen kasvaessa nuoreksi aikuiseksi isä menettää auktoriteetin. Seurauksena nuoret alkavat etsiä uutta korkeampaa auktoriteettia isän tilalle. Ja mikä parempi tilalle kuin monoteistisen uskonnon kiistaton ylin auktoriteetti?

Vastine isän ankaraan auktoriteettiin on konservatiivisen uskonnon ankara ideologia rankaisevasta Jumalasta. "Älä kyseenalaista, usko!" Fundamentalistit käyttävät tätä kuuliaisuutta hallitsemaan kaikkia elämän tilanteita. Monet radikaalit sanovat yleisönsä tietäen: "Islam on totuus ja jos se on totuus niin sinun on seurattava totuutta. Sillä ei ole väliä onko se mielestäsi miellyttävä.”

 

Radikalisoituneet väittävät löytäneensä Allahista "elämänsä tuen", "absoluuttisen ratkaisun" ja "ainoan totuuden". He kehuvat absoluuttisen turvallisuuden tunnetta jota he eivät ole koskaan missään muualla tunteneet ja yrittävät tällä keinolla kompensoida häiriintynyttä luottamustansa.


Tämä yksinoikeus sisältää myös lupauksen vallasta ja paremmuuden tunteesta sillä he luulevat omaavansa absoluuttisen totuuden. Radikalisoitunut tuntee itsensä siksi oikeutetuksi päättämään muiden elämästä, jopa muiden elämästä ja kuolemasta.
 

C) seksualisuuden kieltäminen:
Patriarkaalisissa perheissä ja konservatiivisessa islamissa seksuaalisuus kuuluu vain avioliittoon. Kaikki muu on syntiä eli Haram. Erityisesti tyttöjen oman kehon ja seksuaalisuuden itsemääräämisoikeuteen yritetään puuttua eri keinoilla, esim. pukeutumissäännöillä ja normeilla johon lasten pitää alistua. Moni harras muslimi torjuu usein rajun väkivallan käytön mutta kannattaa naisten ja tyttöjen pukeutumissääntöjä jotka eivät ole yhteensopivia oikeusvaltion, demokratian ja oman kehon itsemääräämisoikeuden kanssa.
 

Seksuaalisuudesta puhuminen perheessä sekä julkisuudessa on muslimien keskuudessa tabu lähes kaikkialla. Luonnolliseen terveeseen kehitykseen kuuluva omaan kehoon sekä vastakkaiseen sukupuoleen tutustuminen on tarkasti valvottua varhaisesta iästä alkaen. Tiukka seksuaalisuuden kieltäminen ei kuitenkaan tuota toivottua tulosta vaan päinvastoin aiheuttaa nuorella kiihtyneen mutta kieron suhteen omaan libidoon. Halu kokea seksuaalisuutta, erityisesti nuorilla miehillä, keskittyy enää ainoastaan omaan fyysisen seksin halun tyydytykseen käyttäen kaikki keinot hyväksi myös väkivaltaa.

Syntyy kuva naisista ainoastaan seksuaalisina esineinä tyydytykselle ja tästä aiheutuu jakautunut kuva naiseudesta lutkana ja huorana vastaan puhdasta viatonta täydellistä naista. Tästä naisten dualistisesta kuvasta johtuen ei enää tavallinen huivi riitä vaan vaaditaan naisia käyttämään koko kehon ja kasvojen peittäviä asuja Burkaa tai Niqabia. Naista ja hänen seksuaalisuuttansa halutaan hallita täydellisesti.

Kaikki kolme tekijää eli uskonnon kirjaimellinen noudattaminen, autoritäärinen kasvatus ja seksuaalisuuden kieltäminen tukevat toisiansa mutta ne voivat esiintyä myös erillisenä. Esimerkiksi myös eteläisissä ei-muslimimaissa näkyvä machokultuuri on usein seuraus autoritäärisesta kasvatuksesta. Näen myös hirvittävät raiskaukset intiassa autoritäärisen kasvatuksen ja seksuaalisuuden kieltämisen seurauksena.

Kaikki kolme tekijää alistavat naisia ja johtavat siihen että heille ei myönnetä samoja oikeuksia kuin miehille vaan heidät nähdään alempiarvoisina. Hamed Abdel-Samad, egyptiläistaustainen Saksassa asuva kirjailija, kirjoitti 12.1.2016 siitä että näiden tekijöiden seuraukset näkyivät 2016 Kölnin uuden vuoden tapahtumissa [4]. Muslimiradikaalit Abdel-Samadin syntymämaassa Egyptissä ovat fatwalla määränneet hänet murhattavaksi islamin uskonnon halveksumisen takia. Samoin on käynyt myös kuuluisalle kirjailijalle Salman Rushdielle sekä pilapiirtäjä Lars Vilksille. Abdel-Samad on Saksan poliisin ympärivuorokautisessa suojelussa. Kirjaimellinen uskonto, lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja partriarkaalisessa perheessä ja seksuaalisuuden kieltäminen tarvitsevat julkista huomiota sillä sekä tämän päivän että huomisen Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vapaus riippuvat niistä.


Kirjoittaja: Ali Ovissi
Editointi: Hannu Märijärvi
 

Lähteet:
 

 1. The Finnish Foreign Fighter Contingent in Syria and Iraq: Publication: Terrorism Monitor Volume: 13 Issue: 18, Jamestown Foundation http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=44333#.Vpea5lKNDgB
 2. HS 10.1.16: Moskeijan mystiset miljoonat – mistä Helsingin suurmoskeijan rahat tulisivat?
  http://www.hs.fi/sunnuntai/a1452228326031
 3. Ahmad Mansour, Generation Allah:
  http://www.amazon.de/Generation-Allah-religi%C3%B6sen-Extremismus-umdenken/dp/310002446X
 4. Cicero 12.1.2016 Abuse at New Year's Eve: “It also has to do with Islam”
  http://www.cicero.de/weltbuehne/attacks-cologne-it-also-has-do-islam/60360:

 

]]>
7 http://aliovissi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/210002-generation-allah-allahin-sukupolvi#comments IS Islam Maahanmuutto Radikaali islam Suurmoskeija Fri, 15 Jan 2016 13:33:59 +0000 Ali Ovissi http://aliovissi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/210002-generation-allah-allahin-sukupolvi